Studiegids

nl en

Politieke Participatie en Verkiezingen: Nederland (10857)

Vak
2014-2015

Omschrijving

Doel: 1. De vervolgcursus ‘Politieke Participatie en Verkiezingen (in Nederland)’ beoogt deelnemers een overzicht te bieden van belangrijke benaderingen en bevindingen op het terrein van het electoraal onderzoek en hun relevantie voor de Nederlandse casus.
Doel: 2. Tevens oefenen deelnemers zich in het maken van beknopte schriftelijke stukken, in diverse genres en correct Nederlands, waarin men toont zich relevante wetenschappelijke literatuur te hebben eigen gemaakt.

Inhoud: In ‘Politieke Participatie en Verkiezingen (in Nederland)’ wordt aandacht besteed aan de participatie van burgers in een democratische samenleving, in het bijzonder aan verkiezingen, kiezers en benaderingen van kiesgedrag (in Nederland).

Onderwijsvormen

Deelnemers moeten actief deelnemen aan alle bijeenkomsten.

Studiematerialen

Basisboek (Jocelyn A.J. Evans, Voters & Voting: An Introduction. London, etc.: Sage, 2004), plus overige artikelen en hoofdstukken. Een programma met literatuurlijst en bijbehorende opdrachten is beschikbaar voor aanvang van de vervolgcursus. De literatuur is in ieder geval te vinden in een universiteitsbibliotheek en/of elektronische beschikbaar.

Toetsing

Het eindcijfer wordt overwegend bepaald op basis van de beoordeling van de wekelijkse schriftelijke bijdragen.

De cursus ‘Politieke Participatie en Verkiezingen (in Nederland)’ kent na de besprekingsbijeenkomst een serie inhoudelijke bijeenkomsten. Bij deze bijeenkomsten is in de regel een vraag of opdracht geformuleerd. In alle gevallen betreft het hier het maken van een schriftelijke opdracht van bescheiden omvang. Elke opdracht wordt beoordeeld, van commentaar voorzien gelet op inhoud en presentatie (o.a. taalgebruik en stijl) en met een cijfer gewaardeerd. Het eindcijfer van de cursus bestaat (voor 90 procent) uit het gemiddelde cijfer van in totaal 7 (van maximaal 10) opdrachten; er moet overigens minimaal 8 keer een serieus gemaakte opdracht worden ingeleverd (zowel op papier als elektronisch via Ephorus). Het gemiddelde cijfer van de 7 beste opdrachten vormt het eindcijfer, waarbij de participatie tijdens de bijeenkomsten overigens tevens een rol (10 procent) speelt.

Rooster

Dinsdag 2 september t/m 21 oktober, 15.00-17.00 uur in 1A12
Vrijdag 5 september t/m 24 oktober, 15.00-17.00 uur in 1A24 (géén les op 3 oktober)

Ingangseisen

Politieke Psycholo­gie