Studiegids

nl en

Archeologische methoden en technieken

Vak
2014-2015

Aanwezigheid verplicht

Nee.

Toelatingseis

Geen.

Beschrijving

Dit is een inleiding tot de methoden en technieken van archeologisch veldonderzoek en dateringsmethoden. In dit college komen de volgende onderwerpen aan de orde: luchtfoto- en kaartanalyse; veldverkenningstechnieken; geochemische en geofysische prospectiemethoden; opgravingstechnieken; registratie van sporen en vondsten; archeologische, geologische, geochemische, biologische en radiometrische ouderdomsbepalingen en een introductie op het gebruik van databases (MS-Access) bij archeologisch (veld)onderzoek.

Er zal een opgraving worden bezocht, waar de geleerde technieken in de praktijk worden getoond. Daarnaast wordt in januari een kort practicum gepland, waarin het gebruik van een database wordt geoefend.

Leerdoelen

Het college heeft een oriënterend karakter en het verwerven van basiskennis tot doel. Studenten moeten na afloop kennis van prospectiemethoden, opgravingstechnieken, dateringsmethoden en databases hebben.

Ects verdeling

De studielast zal als volgt verdeeld worden:

  • 14×2 uur hoorcollege;

  • 280 pagina’s literatuur;

  • Dagexcursie met verslag na afloop (8 uur);

  • 12 uur practicum databases.

Rooster

Roostergegevens voor deze collegereeks zijn te vinden in het propedeuserooster.

Onderwijsvorm

Hoorcollege.

Toetsvorm

  • Schriftelijk tentamen;

  • Opdrachten.

Toetsvorm deadline

Alle toetsvorm deadlines (tentamen-, hertentamendata en deadlines voor werkstukken etc.) zijn te vinden in het tentamenrooster.

Literatuur

C. Renfrew & P. Bahn, Archaeology: Methods, Theories and Practice. 5th edition (2008), part 1.

Inschrijven

De inschrijving verloopt via uSis.
Instructies voor het inschrijven in uSis staan in de uSis handleiding.

Contractonderwijs: alle informatie (kosten, inschrijven, toelatingseisen, etc.) over het volgen van deze collegereeks in het kader van Contractonderwijs staat op de Contractonderwijs Archeologie webpagina.

Contact

Neem voor meer informatie over dit college contact op met drs. J. de Bruin.