Studiegids

nl en

Materiaalkunde 1

Vak
2014-2015

Aanwezigheid verplicht

Ja.

Toelatingseis

Geen.

Beschrijving

Deze cursus geeft een algemeen overzicht van de aard en de kenmerken van de belangrijkste grondstoffen die in het verleden zijn gebruikt voor het maken van verschillende voorwerpen en de wijze waarop de artefacten zijn gemaakt. Het herkennen van de verschillende materialen en de beschrijving van de belangrijkste technologische kenmerken staan hierbij centraal.

Leerdoelen

  • Onderscheiden van aardewerk, (vuur)steen, been en gewei;

  • Determineren van natuursteen op hoofdtype;

  • Kennis van de kenmerken van verschillende grondstoffen;

  • Kennis van de belangrijkste productieprocessen van aardewerk, (vuur)steen, bouwmaterialen, been, gewei, hout, textiel, metaal en glas.

Ects verdeling

De studielast zal als volgt verdeeld worden:

Rooster

Roostergegevens voor deze collegereeks zijn te vinden in het propedeuserooster.

Onderwijsvorm

  • Hoorcollege;

  • Excursie;

  • Demonstraties.

Toetsvorm

2 x schriftelijk multiple choice tentamen (beide 50% van het eindcijfer voor het college).

Toetsvorm deadline

Alle toetsvorm deadlines (tentamen-, hertentamendata en deadlines voor werkstukken etc.) zijn te vinden in het tentamenrooster.

Literatuur

  • H. Hodges, Artifacts. An Introduction to Early Materials and Technology. London. 1964 (met herdrukken). Hoofdstukken 1-12 (aan te schaffen boek);

  • Syllabus;

  • PowerPoint presentaties over de collegestof.

Inschrijven

De inschrijving verloopt via uSis.
Instructies voor het inschrijven in uSis staan in de uSis handleiding.

Contact

Neem voor meer informatie over dit college contact op met mw. prof. dr. A.L. van Gijn of mw. dr. J.A. Mol.