Studiegids

nl en

World archaeology 2: Archaeology of the Americas

Vak
2014-2015

Aanwezigheid verplicht

Ja.

Toelatingseis

Geen.

Beschrijving

Deze collegereeks geeft een chronologisch overzicht van de globale ontwikkeling van mens en maatschappij vanaf de eerste mensachtigen tot aan complexe samenlevingen. Het boek The Human Past vormt de rode draad van het vak. Naar aanleiding van deze brede basis worden in de collegereeks accenten aangebracht vanuit het Leidse studieprogramma.

Dit deel behandelt de Amerika’s. Aandacht wordt besteed aan thema’s als: de eerste mensen in de Amerika’s, ontwikkelingen rond de overgang Pleistoceen-Holoceen, ontwikkelingen richting domesticatie, sedentisme, stadstaten en urbanisering, groeiende complexiteit, en de komst van de Europeanen.

De verschillende docenten brengen in de colleges de grote lijnen van de verschillende thema’s over, grotendeels gerelateerd aan het tropische laagland van Zuid-Amerika, de Caraïbische eilanden, de Andes, Mexico en Centraal Amerika. Daarnaast behandelen zij onderzoek van de Faculteit Archeologie, dat bij de betreffende thema’s aansluit.

Leerdoelen

  • Kennis van het chronologisch en geografisch kader van de belangrijkste perioden en hun culturele manifestaties in Noord- en Zuid-Amerika en de Caraïben, zoals behandeld in de colleges en in het boek;

  • Globale kennis van en inzicht in technologische, sociale en culturele ontwikkelingen door de tijd heen per regio (in grafritueel, nederzettingen, economische ontwikkelingen, sociale organisatie);

  • Zelfstandig leren studeren door toepassing van de e-learning structuur.

Ects verdeling

De studielast zal als volgt verdeeld worden:

  • 7×2 uur hoorcollege;

  • 6 case studies (presentaties met vragen en discussie);

  • 7 tutoraatbijeenkomsten;

  • 200 pagina’s literatuur.

Rooster

Roostergegevens voor deze collegereeks zijn te vinden in het propedeuserooster.

Onderwijsvorm

Hoorcollege.

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen met meerkeuzevragen.

Toetsvorm deadline

Alle toetsvorm deadlines (tentamen-, hertentamendata en deadlines voor werkstukken etc.) zijn te vinden in het tentamenrooster.

Literatuur

  • C. Scarre (ed.), The Human Past. World Prehistory and the Development of Human Societies (3rd edition, 2013);

  • Artikelen, beschikbaar op BlackBoard.

Inschrijven

De inschrijving verloopt via uSis.
Instructies voor het inschrijven in uSis staan in de uSis handleiding.

Contractonderwijs: alle informatie (kosten, inschrijven, toelatingseisen, etc.) over het volgen van deze collegereeks in het kader van Contractonderwijs staat op de Contractonderwijs Archeologie webpagina.

Contact

Neem voor meer informatie over dit college contact op met mw. dr. J.A. Mol.