Studiegids

nl en

World archaeology 3: Complex societies of the Mediterranean and Europe

Vak
2014-2015

Aanwezigheid verplicht

Geen.

Toelatingseis

Geen.

Beschrijving

De collegereeks World Archaeology geeft een chronologisch overzicht van de globale ontwikkeling van mens en maatschappij vanaf de eerste mensachtigen tot aan complexe samenlevingen. Het boek The Human Past vormt de rode draad van het vak. Naar aanleiding van deze brede basis worden in de collegereeks accenten aangebracht vanuit het Leidse studieprogramma.

Deze reeks richt zich op de klassieke wereld in het Middellandse Zeegebied (inclusief Egypte) en Europa vanaf ca. 1500 BC tot ca. 1500 AD.
De serie behandelt Egypte, het Mediterraneum en de Romeinse wereld. Vervolgens wordt de overgang naar de christelijke en islamitische culturen in de middeleeuwen besproken.

Leerdoelen

Kennis van het chronologisch en geografisch kader van de ontwikkeling van complexe samenlevingen en hun culturele manifestaties in het Mediterraneum en Europa, zoals behandeld in de colleges en in het boek.

Ects verdeling

De studielast zal als volgt verdeeld worden:

  • 7×2 uur hoorcollege (1 ects);

  • 7 case studies (presentaties met vragen en discussie) (1 ects);

  • 300 pagina’s literatuur (2 ects).

Rooster

Roostergegevens voor deze collegereeks zijn te vinden in het propedeuserooster.

Onderwijsvorm

  • Hoorcollege;

  • Werkcollege.

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen (met Engelstalige meerkeuzevragen).

Toetsvorm deadline

Alle toetsvorm deadlines (tentamen-, hertentamendata en deadlines voor werkstukken etc.) zijn te vinden in het tentamenrooster.

Literatuur

  • C. Scarre (ed.), The Human Past, World Prehistory and the Development of Human Societies (2009), 2nd edition. ISBN 978-0-500-28781-1;

  • Aanvullende literatuur wordt opgegeven tijdens college.

Inschrijven

De inschrijving verloopt via uSis.
Instructies voor het inschrijven in uSis staan in de uSis handleiding.

Contractonderwijs: alle informatie (kosten, inschrijven, toelatingseisen, etc.) over het volgen van deze collegereeks in het kader van Contractonderwijs staat op de Contractonderwijs Archeologie webpagina.

Contact

Neem voor meer informatie over dit college contact op met mw. dr. J.A. Mol.