Studiegids

nl en

Materiaalkunde 1: Practicum

Vak
2014-2015

Aanwezigheid verplicht

Ja.

Toelatingseis

Geen.

Beschrijving

Practicum behorend bij Materiaalkunde 1.

Er wordt een algemeen overzicht gegeven van de aard en de kenmerken van de belangrijkste grondstoffen die in het verleden zijn gebruikt voor het maken van verschillende voorwerpen, en de wijze waarop de artefacten zijn gemaakt.
Het herkennen van de verschillende materialen en de beschrijving van de belangrijkste technologische kenmerken staan hierbij centraal.

Leerdoelen

  • Het kunnen onderscheiden van aardewerk, (vuur)steen, been en gewei;

  • Determineren van natuursteen op hoofdtype;

  • Kennis van de kenmerken van verschillende grondstoffen;

  • Kennis van de belangrijkste productieprocessen van aardewerk, (vuur)steen, bouwmaterialen, been, gewei, hout, textiel, metaal en glas.

Ects verdeling

De studielast zal als volgt verdeeld worden:

  • 60 uur practicum (3 ects).

Rooster

Het practicum zal in de eerste helft van januari 2015 gedurende 2 weken plaatsvinden.
De indeling zal t.z.t. op BlackBoard gepubliceerd worden.

Onderwijsvorm

Practicum.

Toetsvorm

Opdrachten en een toets tijdens het practicum.

Toetsvorm deadline

Alle toetsvorm deadlines (tentamen-, hertentamendata en deadlines voor werkstukken etc.) zijn te vinden in het tentamenrooster.

Literatuur

  • H. Hodges, Artifacts. An Introduction to Early Materials and Technology. London. 1964 (met herdrukken). Hoofdstukken 1-12 (aan te schaffen boek);

  • Syllabus;

  • PowerPoint presentaties over de collegestof.

Inschrijven

De inschrijving verloopt via uSis.
Instructies voor het inschrijven in uSis staan in de uSis handleiding.

Contact

Neem voor meer informatie over dit college contact op met mw. prof. dr. A.L. van Gijn of mw. dr. J.A. Mol.