Studiegids

nl en

Geografische Informatie Systemen (GIS)

Vak
2014-2015

Aanwezigheid verplicht

Ja, bij de practica.

Toelatingseis

Propedeuse Archeologie behaald.

Beschrijving

Dit college biedt inzicht in de toepassingsmogelijkheden van Geografische Informatie Systemen (GIS) bij archeologisch veldwerk en analyses. Nieuwe onderzoeksmogelijkheden die door deze technologie mogelijk worden gemaakt, worden met meer diepgang behandeld.

Leerdoelen

 • Kennis verkrijgen over de manier waarop GIS momenteel binnen de archeologie wordt gebruikt;

 • Kennis verkrijgen van de technische aspecten en toepassingsgebieden van GIS;

 • In staat zijn om voor een eigen onderzoek eenvoudige (verspreidings)kaarten in GIS te maken voor het beheer en de analyse van de ruimtelijke archeologische informatie.

Ects verdeling

De studielast zal als volgt verdeeld worden:

 • 7×2 uur college;

 • 40 uur practicum;

 • 140 bladzijden literatuur;

 • Opdrachten.

Rooster

Roostergegevens voor deze collegereeks zijn te vinden in het bachelor 2 rooster.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege;

 • Practicum.

Toetsvorm

 • Schriftelijk tentamen;

 • Aanwezigheidsplicht bij practica;

 • Opdrachten tijdens practica.

Toetsvorm deadline

Alle toetsvorm deadlines (tentamen-, hertentamendata en deadlines voor werkstukken etc.) zijn te vinden in het tentamenrooster.

Literatuur

D. Wheatley & M. Gillings, Spatial Technology and Archaeology: The Archaeological Applications of GIS (2002). London: Taylor & Francis.

Inschrijven

De inschrijving verloopt via uSis.
Instructies voor het inschrijven in uSis staan in de uSis handleiding.

Contact

Neem voor meer informatie over dit college contact op met drs. M. Wansleeben.