Studiegids

nl en

Late prehistorie en provinciaal-Romeinse archeologie

Vak
2014-2015

Aanwezigheid verplicht

Ja.

Toelatingseis

Geen.

Beschrijving

In deze cursus wordt de ontwikkeling van Noordwest-Europa bestudeerd tussen ca. 3000 voor Christus en ca. 400 na Christus. De boerensamenlevingen van de late prehistorie en de inpassing van Noordwest-Europa in de Romeinse wereld zullen aan bod komen.
Er komen aspecten aan de orde zoals nederzettingen, grafheuvellandschappen, uitwisselingsnetwerken, landbouwsystemen, en politieke en militaire organisatie.

Leerdoelen

  • Kennis van de chronologie van de late prehistorie en Romeinse Tijd in Noordwest-Europa;

  • Kennis van de belangrijkste ontwikkelingen in de bewoningsgeschiedenis;

  • Definitie en toepassing van enkele belangrijke theoretische concepten zoals ritueel, uitwisseling, macht en identiteit;

  • Definitie van vaktermen zoals vicus, colonia, castra, etc.

Ects verdeling

De studielast zal als volgt verdeeld worden:

  • Hoorcolleges;

  • 450 pagina’s literatuur.

Rooster

Roostergegevens voor deze collegereeks zijn te vinden in het bachelor 2 rooster.

Onderwijsvorm

Hoorcollege.

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen.

Toetsvorm deadline

Alle toetsvorm deadlines (tentamen-, hertentamendata en deadlines voor werkstukken etc.) zijn te vinden in het tentamenrooster.

Literatuur

  • Hoofdetukken uit L.P. Louwe Kooijmans, et al. (red.), Nederland in de Prehistorie (2005 of 2009), wordt beschikbaar gesteld via BlackBoard;

  • M. Carroll, Romans, Celts and Germans: The German Provinces of Rome (2001).

Inschrijven

De inschrijving verloopt via uSis.
Instructies voor het inschrijven in uSis staan in de uSis handleiding.

Contact

Neem voor meer informatie over dit college contact op met drs. J. de Bruin.