Studiegids

nl en

Projectgroep Archeologie van Noordwest-Europa

Vak
2014-2015

Aanwezigheid verplicht

Ja.

Toelatingseis

Propedeuse Archeologie behaald, plus tenminste 2 van de 3 vakken uit het BA2 profiel Archeologie van Noordwest-Europa.

Beschrijving

In de projectgroep wordt actief deelgenomen aan een actueel onderzoeksproject, veelal uitwerking, analyse en interpretatie van veldwerk (recente of oude opgraving).
Werkzaamheden bestaan uit het beschrijven van vondsten en/of sporen, het maken van verspreidingskaarten, het analyseren van structuren, literatuur- en/of archiefonderzoek.
Er is keuze uit verschillende projecten van vroege prehistorie tot en met late middeleeuwen. Het aanbod voor 2014-2015 (onder voorbehoud) en nadere toelichting volgt op de Blackboard module.

Leerdoelen

  • Vaardigheden in het uitwerken van archeologisch onderzoek;

  • Inzicht in de problematiek, vraagstellingen en aanpak van een onderzoeksproject;

  • Zorgvuldige omgang met archeologisch vondstmateriaal en documentatie;

  • Samenwerking in teamverband.

Ects verdeling

De studielast zal als volgt verdeeld worden:

  • 28 uur practicum;

  • 280 pagina’s literatuur;

  • Verslag van 10 pagina’s.

Rooster

Roostergegevens voor deze collegereeks zijn te vinden in het bachelor 3 rooster.

Onderwijsvorm

Practicum in een kleine groep van max. 6-8 personen.

Toetsvorm

Verslag.

Toetsvorm deadline

Alle toetsvorm deadlines (tentamen-, hertentamendata en deadlines voor werkstukken etc.) zijn te vinden in het tentamenrooster.

Literatuur

De literatuur is afhankelijk van de gekozen projectgroep.

Inschrijven

De inschrijving verloopt via uSis.
Instructies voor het inschrijven in uSis staan in de uSis handleiding.

Contact

Neem voor meer informatie over dit practicum contact op met dr. A. Verpoorte.

Opmerkingen

De cursus wordt zowel in het Nederlands als Engels gegeven (tenminste 1 projectgroep wordt in het Engels aangeboden).