Studiegids

nl en

Landschapsarcheologie

Vak
2014-2015

Aanwezigheid verplicht

Ja.

Toelatingseis

Propedeuse Archeologie plus tenminste 2 van de 3 vakken van het BA2-profiel Archeologie van Noordwest-Europa.
Sterk aanbevolen: Kwartairgelogie en bodemkunde van Nederland.

Beschrijving

Het gedrag van mensen in het landschap is ruimtelijk continu. Het huidige landschap heeft bovendien een lange geschiedenis van gebruik en herbergt sporen uit verschillende perioden.
Dit gegeven doet vragen rijzen als ‘wat stelt een stip op een verspreidingskaart eigenlijk voor?’, ‘wat is een site?’ en ‘wat bedoelen we met het begrip landschap?’

Het doel van deze cursus is om door middel van archeologisch onderzoek inzicht te krijgen in landschappen. Centraal staat het ontwerpen van onderzoek voor een (vereenvoudigde) praktijksituatie waarbij een originele en onconventionele aanpak gestimuleerd wordt.
Welke strategische keuzes maak je, en vanuit welke visie op archeologische landschappen?

Leerdoelen

  • Het kunnen benoemen, definiëren en toepassen van de belangrijkste benaderingen in de landschapsarcheologie;

  • Het kunnen ontwerpen van een veldwerkstrategie (gericht op onderzoeksvragen, voor een bepaald onderzoeksgebied, binnen een vastgesteld budget).

Ects verdeling

De studielast zal als volgt verdeeld worden:

  • Hoorcolleges (1 ects);

  • 140 pagina’s literatuur (1 ects);

  • Groepsopdracht met presentatie en paper (3 ects).

Rooster

Roostergegevens voor deze collegereeks zijn te vinden in het bachelor 3 rooster.

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcollege.

Toetsvorm

  • Schriftelijk tentamen (50%);

  • Presentatie en paper (50%).
    Beide delen kunnen elkaar compenseren.

De herkansing bestaat uit een schriftelijk tentamen.

Toetsvorm deadline

Alle toetsvorm deadlines (tentamen-, hertentamendata en deadlines voor werkstukken etc.) zijn te vinden in het tentamenrooster.

Literatuur

Algemene literatuur en literatuur bij verschillende opdrachten wordt tijdens het eerste college bekend gemaakt.

Inschrijven

De inschrijving verloopt via uSis.
Instructies voor het inschrijven in uSis staan in de uSis handleiding.

Contact

Neem voor meer informatie over dit college contact op met drs. R. Jansen.