Studiegids

nl en

Godsdienstsociologie (Islamstudies)

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

In dit college wordt een breed overzicht gegeven van de belangrijkste thema’s van de theoretische en empirische godsdienstsociologie. Centrale vraagstukken zijn: Wat is er specifiek sociologisch aan de godsdienstsociologische bestudering van religie? Hoe verhouden religie en samenleving zich tot elkaar? Waarom zijn (sommige) mensen religieus en hoe worden religieuze claims overtuigend?

Binnen de godsdienstsociologie ligt de empirische focus op religie in het Westen, en dit cursus zal ook voornamelijk gaan over religie in Nederland en de rest van West-Europa. We zullen daarbij kijken naar hoe het religieuze veld is getransformeerd door processen zoals secularisatie, individualisering en migratie. Hoewel de cursus focust op Nederland en de Westerse wereld, zullen we ook een sociologisch blik werpen op religie elders in de wereld.

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus kent en begrijpt de student de belangrijkste sociologische theorieën over religie en religieuze veranderingsprocessen in de moderne wereld. Dat houdt in dat:
(1) de student kan uitleggen wat het onderzoeksonderwerp en de benaderingswijze / het perspectief van de godsdienstsociologie is
(2) de student de hoofdpunten kan uitleggen van een aantal theorieën over religie en religiositeit van klassieke en hedendaagse (godsdienst)sociologen.
(3) de student de hoofdpunten kan uitleggen van een aantal theorieën over hoe religie verandert in de (laat)modern wereld.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Hoorcollege met opdrachten.
Van studenten wordt verwacht dat ze goed voorbereid naar de colleges komen en dat ze constructief bijdragen aan de discussie.

Studielast
Total studielast: 5 × 28 = 140 uur

  • Volgen van colleges: 6 × 3 = 18 uur

  • Avondlezing, excursie: 6 uur

  • Bestudering verplichte literatuur en takehometentamen, voorbereiding colleges en takehometentamen c. 400 pagina’s / 4 p/uur = 100 uur

  • Voorbereiding discussiesessies = 16 uur

Toetsing

Schriftelijk take home-tentamen 70 %, bestaande uit drie essayvragen, max. 3000 woorden.
30% van het cijfer wordt bepaald door de mondelinge bijdragen van de student in de colleges, voornamelijk in de discussiesessies.

Blackboard

Het college wordt ondersteund door Blackboard. Bij voorbeeld worden opdrachten in verband met de voorbereiding van de colleges op Blackboard gegeven.

Literatuur

Als basisboek voor de eerste sessies gebruiken wij:

Zuckerman, Phil (2003), Invitation to the Sociology of Religion, New York & London: Routledge. Studenten dienen dit boek aan te schaffen.

Het korte boek van Zuckerman wordt aangevuld met hoofdstukken en tijdsschriftartikelen.

Aanmelden

Via uSis, daarnaast dient de student zich ook, voor het begin van de colleges, in Blackboard te melden om toegang te krijgen tot de planning en aanvullende informatie.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte via: www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/alacarte
Aanmelden voor Contractonderwijs via: http://www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/contractonderwijs/

Contact

Neem voor meer informatie contact op met drs. M. Davidsen

Opmerkingen

Aanwezigheid bij dit college is verplicht.
Let op: dit cursus is voor 1e-jaarsstudenten Islamstudies. Er bestaat ook een ander vak Godsdienstsociologie voor 2e-jaarstudenten Wereldgodsdiensten en minorstudenten Religie, samenleving en cultuur.