Studiegids

nl en

Filosofie & Religie van China

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Deze collegereeks is gewijd aan de filosofische en religieuze tradities van China. Hierin komen de belangrijkste filosofen, filosofische teksten en filosofische stromingen aan bod. Welke stellingen verdedigen zij? Hoe argumenteren zij? Wat is hun invloed op de toenmalige maatschappij? En wat is hun hedendaagse relevantie? Tevens komt de religie van China aan bod en wordt gekeken naar zowel doctrine als praktijk.

Studielast

 • colleges voorbereiden: 39 uur (13 × 3 uur)

 • colleges bijwonen: 26 uur (13 × 2 uur)

 • colleges uitwerken: 13 uur (13 × 1 uur)

 • tentamen leren en maken: 22 uur

 • schrijfopdracht maken: 40 uur

Leerdoelen

 • kennismaking met Chinese filosofische en religieuze tradities

 • begrip van hun invloed op de Chinese cultuur

 • besef van het eigene van de Westerse cultuur

 • inzicht in de wetenschappelijke benadering van Chinese filosofische en religieuze tradities

 • ontwikkeling van academische schrijfvaardigheid

Rooster

Zie het rooster op de website van Chinastudies.

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsing

 • Werkstuk, voor 30% van het eindcijfer (herkansing mogelijk bij 5,49 of lager)

 • Schriftelijk tentamen, voor 70% (herkansing mogelijk bij 5,49 of lager)

Beide onderdelen moeten voldoende (5,5 of hoger) zijn om het vak te halen. Het eindcijfer is het gewogen gemiddelde.

Blackboard

Ja. Zie Blackboard.

Literatuur

Karel van der Leeuw, Het Chinese denken: Geschiedenis van de Chinese filosofie in hoofdlijnen, Leiden, Stichting Shilin, 2011.
Overige literatuur: Wordt via Blackboard bekend gemaakt.

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college. Zie ook ‘Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens’ voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Contact

Paul van Els