Studiegids

nl en

Klassiek Chinees 3a

Vak
2014-2015

Toegangseisen

BA2-college Klassiek Chinees 2 (voorheen: Premodern Chinees II)

Beschrijving

Dit is een college Premodern Chinees voor gevorderde studenten die het basisniveau Premodern Chinees (I & II) hebben afgerond.

Leerdoelen

 • verdere uitbouw van de woordenschat Klassiek Chinees

 • verdere verfijning van grammaticale kennis

 • vloeiend leren lezen van Klassiek Chinese teksten

 • wegwijs worden in woordenboeken en andere relevante bronnen

 • ontwikkeling van vertaalvaardigheden

Studielast

totaal circa 140 uur (5 EC x 28 uur)

 • 28 contacturen (14 weken x 2 uur per week)

 • 84 uur voorbereiding (14 weken x 6 uur per week)

 • 28 uur tentamen en tentamenvoorbereiding

Rooster

Zie het collegerooster op de website van Chinastudies voor dag, tijd en locatie.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

 • Schriftelijk tentamen (100%)

Studenten met een onvoldoende (5,49 of lager) op het tentamen hebben recht op een herkansing.

Blackboard

Ja. Zie Blackboard.

Literatuur

 • wordt bekend gemaakt op college

 • Shih-chiu Liang. 1993. Far East Chinese-English dictionary. Taipei: the Far East Book Co.

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college. Zie ook ‘Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens’ voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Contact

Dr. P. van Els