Studiegids

nl en

Tekst en contekst: de droom van de rode kamer

Vak
2014-2015

NB Dit college vervangt het college van Van Els, De oude Chinese denkers [03.07.2013]

Toegangseisen

geen

Beschrijving

In dit college vormt de roman De droom van de rode kamer (Hongloumeng), geschreven door Cao Xueqin (1715-1764) ons venster op het premoderne China. Aan de hand van een klein aantal hoofdstukken zullen we ingaan op aspecten als genderrelaties, wereldbeelden en het rechtsstelsel van die tijd. Ook zullen we kijken naar de roman als literair genre: wie schreven er romans? wie lazen ze?

Leerdoelen

  • Bestudering van diverse aspecten van het sociale en culturele leven in de Qing

  • Inzicht in de wetenschappelijke benadering van premoderne Chinese literatuur

  • Verdere ontwikkeling van academische spreekvaardigheid (debat, referaat) en schrijfvaardigheid

Rooster

Zie het collegerooster op de website van Chinastudies voor dag, tijd en locatie.

Onderwijsvorm

  • Werkcollege (focus)

Toetsing

  • Korte schrijfopdrachten, voor 25% van het eindcijfer

  • Mondelinge presentatie, voor 25%

  • Opzet werkstuk met voorlopige bronnenlijst, voor 10%

  • Werkstuk, voor 40% van het eindcijfer

  • Het werkstuk moet voldoende (5,5 of hoger) zijn om het vak te halen

Het eindcijfer is het gewogen gemiddelde van de verschillende deelopdrachten. Het werkstuk mag worden herkanst als de student op de eerste versie een onvoldoende (5,49 of lager) heeft gehaald.

Blackboard

Het college maakt gebruik van Blackboard voor aankondigingen, de syllabus, beschikbaarstelling van aanvullende course documents, enz

Literatuur

Via de EAL.

Aanmelden

Via uSis.

Contact

Anne Sytske Keijser
a.s.keijser@hum.leidenuniv.nl