Studiegids

nl en

Ontwikkeling en Cultuur: Een verkenning van media antropologie

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Media antropologie kijkt naar de manieren waarop samenlevingen zich organiseren rondom en met behulp van media. Deze discipline is opgekomen met name als reactie op de snelle opkomst van moderne communicatie technologie en internet. In dit college wordt de opkomst van nieuwe communicatie technologie in Afrika als uitgangspunt genomen om sociale verandering in Afrikaanse samenlevingen te begrijpen. We gaan in het college ook terug naar de tijd voordat mobiele telefonie Afrika bereikte. Meer begrip van andere communicatie technologie ‘revoluties’ zoals de introductie van de auto, of zelfs van het boek, geven ons zeker ook inzicht in de situaties waar we nu in leven. In het college worden empirische studies besproken maar gaan we ook in op de theorie van media-antropologie.
Na deze cursus kunnen de studenten: moderne vraagstukken over Afrika in relatie tot het media kritisch benaderen; ontwikkeling bezien in een breed historisch en contemporain perspectief; hebben de studenten kennis opgedaan van de specifieke onderwerpen en begrippen van media, antropologie, verandering en cultuur; en hebben de studenten kennis gemaakt met de manier waarop kennis wordt geproduceerd binnen de discipline media antropologie.

Leerdoelen

“Globaliserend Afrika onderzoeken en begrijpen: een verkenning van de antropologie van Afrika”.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Hoorcollege.

Studielast

 • Totaal: 140 uur (5 EC)

 • Bijwonen college: 26 uur

 • Opdrachten en literatuur: 38 uur

 • Essay en literatuur: 76 uur

Toetsing

 1. Actieve participatie in de colleges; 80% (10% cijfer)
  1. Tijdens de colleges wordt ruimte gemaakt voor presentatie door de studenten van een etnografie (door de student zelf uitgezocht, suggesties tijdens eerste college) gerelateerd aan de thematiek van de college serie; iedere student presenteert een boek in relatie tot de inhoud van de colleges; dit verwerkt de student in een korte boekbespreking (30% cijfer); daarnaast maken de studenten samenvattingen van de centrale teksten voor het college.
  2. De studenten schrijven een media-antropologisch essay van maximaal 6000 woorden. Uit het essay blijkt dat de student de stof en colleges goed heeft gevolgd (60 % cijfer).
  3. Herkansing – alle onvoldoende onderdelen moeten herkanst worden.

Blackboard

Blackboard

Literatuur

Literatuur voor de colleges wordt door de studenten gekopieerd van de algemene syllabus.

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden A la Carte.
Aanmelden Contractonderwijs.

Contact

docent: Prof. M. de Bruijn.
Dr. L. Pelckmans