Studiegids

nl en

Orale en geschreven literatuur in Afrika I / Orale literatuur in Afrika en visuele kunst

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Het college is open voor 2e en 3e jaarsstudenten. Hogere eisen worden gesteld aan 3e jaarstudenten.De code voor het 3e jaarsvak is: 5733V2037.

Beschrijving

Het thema dit jaar is: orale literatuur in Afrika en visuele kunst.
Het college introduceert de studenten in de Afrikaanse woordkunst en beeldende kunst. Ondanks de vele vormen van interactie die tussen beeldende kunst en verhalen bestaan in Afrikaanse culturen, worden deze vormen van expressie vaak apart behandeld. In dit college zullen we het disciplinaire tweespalt overbruggen dankzij theoretische vragen over en voorbeelden van beelden die in verhalen opgeroepen worden en, omgekeerd, van verhalen die in de beeldende kunst geactiveerd worden.

The course can be given in English on demand.

Leerdoelen

Studenten verwerven 1. Kennis van centrale kenmerken (performance, transmissie en creatie…) van orale literatuur in Afrika
2. Kennis en vaardigheden die ze in staat stellen orale performances te analyseren
3. Kennis van de manier waarop oraliteit en visuele media op elkaar inwerken
4. Presentatie en schrijfvaardigheden.

Rooster

Zie rooster op website Afrikaanse talen en culturen

Collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

Totaal: 140 uur (5 EC) - College: 26 uur

  • Literatuur: 110 uur

  • Take home-exam: 4 uur

Toetsing

  • take home-tentamen 20%

  • werkstuk, paper e.d.60%

  • referaat, mondelinge presentatie 20%

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van programma, studiemateriaal, power point presentaties van de docent, announcements.

Blackboard

Literatuur

Op Blackboard en in de collegemap vind je de informatie over boeken en artikelen te lezen vóór het college (collegemap: hal van de TCA vakgroep, gebouw van Wijkplaats 4, eerste verdieping, rechts).

Aanmelden

Belangstellenden die deze cursus in het kader van A la carte onderwijs willen volgen (zonder tentamen), vinden hier meer informatie over kosten, inschrijving, voorwaarden etc.

Belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), vinden hier meer informatie over kosten, inschrijving, voorwaarden etc.

uSis

Contact

Dr. Daniela Merolla

Opmerkingen

Voertaal Nederlands en/of Engels.