Studiegids

nl en

Littérature 1850-1945

Vak
2014-2015

Dit vak wordt niet aangeboden in studiejaar 2014-2015 (wel in studiejaar 2015-2016) omdat het maar één keer per twee jaar gegeven wordt binnen het alternerende programma. Studenten kunnen dit vak eventueel, in overleg met de docent, in zelfstudie doen.

Toegangseisen

Hoofdvakkers: Inleiding Franse letterkunde 1 en 2 gevolgd hebben. Andere studenten: toelating in overleg met de docent.

Beschrijving

Dit college geeft een overzicht van de Franse literatuur van 1850 tot 1945 aan de hand van een aantal sleutelwerken uit roman, toneel en poëzie. Deze teksten bestudeer je in hun cultuur-historische contekst en je leert ze analyseren via literaire benaderingen als narratologie, rhetorica en toneeltheorie.

Leerdoelen

Aan het einde van de cursus heb je een grondige kennis van de gelezen teksten; tevens heb je de cultuurhistorische achtergronden bestudeerd en ben je in staat de geleerde methodiek ook op andere teksten toe te passen.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Hoorcollege + werkcollege

Toetsing

De stof wordt in twee delen getoetst, één eind oktober en één in december/januari (ieder 50% van het eindcijfer). Het gaat om schriftelijke tentamens met open vragen. De herkansing voor beide delen heeft plaats in maart.

Blackboard

Er wordt voor deze cursus gebruik gemaakt van Blackboard

Literatuur

  • Alfred Jarry, Ubu roi (in UBU Gallimard Folio)

  • Gustave Flaubert, Madame Bovary (Garnier Flammarion)

  • Emile Zola, L’assommoir (Garnier Flammarion)

  • Marcel Proust, Du côté de chez Swann (Garnier Flammarion)

  • Céline, Voyage au bout de la nuit (Gallimard Folio)

  • Guillaume Apollinaire, Alcools (Gallimard Poésie)

  • Arthur Rimbaud, Poesies, Une saison en enfer, Illuminations (Gallimard Poesie)

  • A. Vaillant, J.-P. Bertrand & Ph. Régnier, _ Histoire de la littérature française au XIXème siècle_ (Presses universitaires de Rennes, 2006)

  • M. Touret, Histoire de la littérature française du XXème siècle, tome I :1898-1940(Presses universitaires de Rennes, 2000)

  • M.P. Schmitt & A. Viala, Savoir-lire (Didier, 2010)

Lezen vóór aanvang van de colleges: Zola, Proust, Flaubert.

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden Contractonderwijs.

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Contact

dr. J.M.M. Houppermans
mw. dr. A.E. Schulte Nordholt