Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Keuzevak: Taalvaardigheid Russisch 3

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Niveau B2, Europees Referentiekader.

Beschrijving

Op het college wordt verder geoefend in het voeren van spontane en voorbereide gesprekken. Er wordt o.a. aandacht besteed aan actualiteiten met behulp van kranten, tijdschriften en radio-, televisie- en videomateriaal. Op deze manier krijgt de student ruim de mogelijkheid om zich in te leven in de cultuur van het huidige Rusland. Tevens wordt ook de luistervaardigheid uitgebouwd.
Om het programma met goed gevolg te kunnen afronden, moet de student zich voorbereiden op de colleges, waarvoor een aanwezigheidsplicht geldt.

Tevens leert de student een samenhangende tekst te schrijven over diverse onderwerpen.

Leerdoelen

Het verwerven van een verdere verdieping op het terrein van de Russische spreek- en luistervaardigheid. De cursus bouwt voort op de kennis en vaardigheden die zijn verworven bij het tweedejaarsvak Taalvaardigheid 2.
Aan het eind van de cursus wordt van de student verwacht dat hij voldoet aan de eisen C1 voor gesproken productie en interactie van het Common European Framework of Reference en dat hij een samenhangende tekst kan schrijven over onderwerpen op het niveau C1, Common European Framework of Reference.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Toetsing

Diverse opdrachten en mondeling tentamen.

Blackboard

Ja, wordt gebruikt

Literatuur

Eigen materiaal van de docent.

Aanmelden

Via uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet beschikbaar voor A la carte- of Contractonderwijs.

Contact

Bij de docent, via e-mail Mw. L.Anissimova