Studiegids

nl en

Cultuur en globalisering

Vak
2014-2015

Toegangseisen

 • Deze cursus maakt deel uit van de Propedeuse CA-OS, Minor CA-OS en de Pre-master CA-OS. Studenten ingeschreven voor de bachelor, minor of pre-master CA-OS hebben zonder meer toegang tot dit vak.

 • Geïnteresseerden die dit vak als contractstudent willen volgen, dienen zich aan te melden volgens de procedure uiteengezet op deze pagina van de instituutswebsite: Afzonderlijke cursussen volgen bij CA-OS

Beschrijving

Vervolg op Cultuur en vergelijking (zie cursusbeschrijving van dat vak).

Leerdoelen

 • Kennis van de voornaamste benaderingen van cultuur in de geschiedenis van de antropologie;

 • Kritisch inzicht in de redenen waarom oudere opvattingen van cultuur, die nog steeds in het alledaagse spraakgebruik opgang doen, niet valide zijn;

 • Basis-inzicht in de fundamenten van een historiserende wetenschapstheorie voor sociale wetenschappen;

 • Vaardigheid in het aan elkaar relateren van argumenten uit verschillende wetenschappelijke bronnen;

 • Kennismaking met de groepsmatige discussie en verwerking van de geleerde stof.

Rooster

 • Hoorcolleges (2x per week):
  Elke dinsdag en donderdag vanaf 4 november t/m 18 december 2014.
  Tijd: Dinsdags van 11-13 uur, donderdags van 13-15 uur
  Plaats: zaal 1A20, Pieter de la Courtgebouw (Wassenaarseweg 52, Leiden)

Uitzondering: Op donderdag 27 november is er geen college. - Werkgroepen (3 bijeenkomsten):
Op 11 en 25 november en 9 december, van 13-15 of 15-17 uur.
(tijden en zaalnummers per groep worden op Blackboard bekend gemaakt)

 • Deeltentamen:
  Dinsdag 18 november 2014, 9-10 uur, Universitair Sportcentrum, Einsteinweg 6, Leiden

 • Tentamen:
  Maandag 22 december 2014, 9-12 uur, Universitair Sportcentrum, Einsteinweg 6, Leiden

 • Herkansing:
  Vrijdag 6 februari 2015, 13-16 uur, zaal 1A27, Pieter de La Courtgebouw (Wassenaarseweg 52, Leiden)

Onderwijsvormen

 • hoorcollege 28 uur =42 sbu

 • werkgroep 6 uur = 12 sbu

 • literatuur 516 blz. = 86 sbu
  Totaal: 140 sbu (5 ECTS)

Toetsing

 • Schriftelijke deeltentamens (open boek tentamens met meerkeuze vraagstukken en één open vraag)

 • Verplichte deelname aan werkgroepbijeenkomsten.

In totaal wordt er 5 uur besteedt aan toetsing: een toets, een tentamen, en een inzagemoment.

Aanmelden tentamen

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis aan te melden. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Lees meer

Aanmelden in uSis

 • Alle studenten moeten zich inschrijven voor de hoorcolleges én de tentamens (zie boven), maar niet voor werkgroepen.

 • Indeling in werkgroepen blijft hetzelfde als in het eerste blok (bij Cultuur en vergelijking en OOSP).

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt in deze cursus voor het beschikbaar maken van programma- en andere informatie, en het doorgeven van resultaten van toetsing.
Deelnemers kunnen zich vanaf 2 weken voor aanvang van de cursus aanmelden op Blackboard.

Studiemateriaal

Literatuur voor Cultuur en vergelijking en Cultuur en globalisering:

 • Artikelen uit electronische tijdschriften

 • James L. Watson Golden Arches East: McDonalds in East Asia, second edition. 2006. Chicagoe: Stanford University Press. (te bestellen bij studievereniging Itiwana) Barnard, Alan, & Jonathan Spencer (eds., 2010) Encyclopedia of Social and Cultural Anthropology, 2nd edition. London/New York: Routledge. (te bestellen bij studievereniging Itiwana)

Contact

Secretariaat CA-OS: secrcaos@fsw.leidenuniv.nl
071 – 527 3451