Studiegids

nl en

Ongelijkheid en ontwikkeling in sociologisch perspectief

Vak
2014-2015

Toegangseisen

 • Deze cursus maakt deel uit van de Propedeuse CA-OS, Minor CA-OS en de Pre-master CA-OS. Studenten ingeschreven voor de bachelor, minor of pre-master CA-OS hebben zonder meer toegang tot dit vak.

 • Geïnteresseerden die dit vak als contractstudent willen volgen, dienen zich aan te melden volgens de procedure uiteengezet op deze pagina van de instituutswebsite: Afzonderlijke cursussen volgen bij CA-OS

Beschrijving

Deze cursus biedt:

 • een korte inleiding van de discipline sociologie met aandacht voor basistheorieën en concepten, waarbij ook verschillen in nadruk duidelijk worden, in vergelijking met de culturele antropologie;

 • een verkenning van de manieren waarop het begrip ontwikkeling historisch en geografisch wordt uitgelegd en gemeten, alsmede een overzicht van de actoren die in het ontwikkelingsveld een rol spelen;

 • een overzicht van kernthema’s in de ontwikkelingsproblematiek.

Leerdoelen

 • Studenten kennis laten maken met de verschillende visies op ontwikkelingsproblematiek in een geglobaliseerde context met aandacht voor specifieke ontwikkelingsgerelateerde thema’s.

 • Studenten kennis laten maken met de basisbegrippen van de sociologie en met sociologische kernfiguren als Marx, Weber, Durkheim en Bourdieu.

Rooster

 • Hoorcolleges:
  Elke dinsdag en donderdag vanaf 2 september t/m 23 oktober 2014, van 13-15 uur
  Plaats: zaal 1A20, Pieter de la Courtgebouw (Wassenaarseweg 52, Leiden).

 • Werkgroepen (4 bijeenkomsten):
  Elke woensdag van 17 september t/m 8 oktober, van 9-11, 13-15 of 15-17 uur
  (tijden en zaalnummers per groep worden op Blackboard bekendgemaakt net als de indeling van studenten in groepen)

 • Tussentijdse toets:
  Maandag 22 september 2014, 17-18 uur, pc-zalen 1A26, 1A28, 1A30, 1A32 en 1A46, Pieter de la Courtgebouw (Wassenaarseweg 52, Leiden)

 • Tentamen:
  Maandag 27 oktober 2014, 13.00 – 16.00 uur, Universitair Sportcentrum, Einsteinweg 6, Leiden

 • Herkansing:
  Vrijdag 12 december 2014, 13.00 – 16.00 uur, zaal SA49, Pieter de la Courtgebouw (Wassenaarseweg 52, Leiden)

Onderwijsvormen

 • Hoorcolleges (30 uur = 45 sbu)

 • Werkgroepen (8 uur = 16 sbu)

 • Literatuur (438 blz. = 73 sbu)

 • Essay (450 woorden = 6 sbu)
  Totaal: 140 sbu (5 ECTS)

Toetsing

 • Tussentijdse toets: 20% eindcijfer

 • Essay: 20% eindcijfer

 • Eindtentamen: 60% eindcijfer (cijfer voor eindtentamen moet minimaal een 5,5 zijn om het vak te halen)

In totaal worden er 6 contacturen gewijd aan classicale toetsing: een toets, een tentamen, en twee inzagemomenten. (Essay wordt tijdens zelfstudie geschreven.)

Aanmelden tentamen

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis aan te melden. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Lees meer

Aanmelden in uSis

 • Eerstejaarsstudenten CA-OS: inschrijving voor hoorcolleges en werkgroepen is NIET nodig, inschrijving voor alle tentamens en de herkansing is WEL verplicht (zie boven).

 • Tweedejaarsstudenten CA-OS, Minor studenten, Contractstudenten en Pre-master studenten moeten zich wél inschrijven voor de hoorcolleges én de tentamens (zie boven), maar niet voor de werkgroepen.

Indeling in werkgroepen voor alle studenten wordt door de onderwijscoördinator gedaan en via Blackboard bekendgemaakt.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt in deze cursus voor het beschikbaar maken van programma- en andere informatie, en het doorgeven van resultaten van toetsing.
Deelnemers kunnen zich vanaf 2 weken voor aanvang van de cursus aanmelden op Blackboard.

Studiemateriaal

NB: niet alle hoofdstukken worden gelezen.

 • H. de Jager, A. Mok, en P. Berkers, 2014, Grondbeginselen der Sociologie, 14de druk. Groningen, Wolters Noordhoff.

 • Willis, K. (2011). Theories And Practices Of Development. London and New York: Routledge. (199 blz. lezen) (te bestellen bij studievereniging Itiwana)

Contact

Dr. Henrike Florusbosch: 071-527 3756 , kamer 3A31 (Pieter de la Courtgebouw)
Drs. T.J. van Schie: 071-527 3852, kamer 3A29A (Pieter de la Courtgebouw)
Secretariaat CA-OS: 071 – 527 3451, kamer 3A19 (Pieter de la Courtgebouw)