Studiegids

nl en

Sociaal wetenschappelijk onderzoek in praktijk

Vak
2014-2015

Toegangseisen

 • Deze cursus maakt deel uit van de Propedeuse CA-OS en de Pre-master CA-OS. Studenten ingeschreven voor de bachelor CA-OS of voor de pre-master CA-OS hebben zonder meer toegang tot dit vak.

 • Geïnteresseerden die dit vak als contractstudent willen volgen, dienen zich aan te melden volgens de procedure uiteengezet op deze pagina van de instituutswebsite: Afzonderlijke cursussen volgen bij CA-OS

Beschrijving

Dit vak richt zich op het verwerven van praktische kennis van procedures van dataverzameling in sociaalwetenschappelijk onderzoek en op het contextualiseren van wetenschappelijk onderzoek binnen bepaalde kennisparadigma’s. Studenten zullen vraagstellingen leren formuleren, data leren verzamelen, specifieke methoden en technieken van onderzoek leren toepassen en kritisch leren kijken naar de relatie tussen data en kennis.

Leerdoelen

Specifieke doelstellingen:
1. Basiskennis over onderzoek opstellen en uitvoeren
2. Algemeen aanvaarde methoden en technieken binnen sociale wetenschappen leren toepassen
3. Definiëren en operationaliseren van begrippen
4. Relatie tussen vraagstellingen, methoden, analyse en kennis leren begrijpen, toepassen en kritisch bekijken.
5. Wetenschapsfilosofische kritieken leren toepassen

Rooster

Alle hoorcolleges, practica en werkgroepen zijn verplicht.

 • Hoorcolleges:
  Elke dinsdag en donderdag vanaf 3 februari 2015 t/m 26 maart 2015:
  dinsdags van 13-15 uur in zaal SB45,
  donderdags van 15-17 in zaal SA41 — alleen op 19 maart zaal SB45!
  Geen college op donderdag 26 februari.

 • Practicum:

  • Op woensdagen van 4 bebruari t/m 25 maart (m.u.v. 11 maart), tussen 10-11 uur instructie in zaal SA41 om vervolgens zelfstandig opdrachten uit te voeren. (Zaalnummer voor 11 maart wordt later bekend gemaakt.)
 • Werkgroepen (3 bijeenkomsten):

  • Donderdagen 19 en 26 februari en 5 maart, 11-13 uur. Studenten worden over 5 werkgroepen verdeeld – indeling wordt op Blackboard bekendgemaakt.
   Zaalnummers per groep worden op Blackboard bekendgemaakt.
 • Tentamen:
  Donderdag 2 april 2015, 13.00 – 16.00 uur, Universitair Sportcentrum, Einsteinweg 6, Leiden.

 • Herkansing:
  Vrijdag 29 mei 2015, 13.00 – 16.00 uur, zaal SA49, Pieter de la Courtgebouw, Wassenaarseweg 52, Leiden.

LET OP:
In de week 9, is er een intensieve practicum-week met extra colleges gevolgd door practica en/of werkgroepen die de hele namiddag in beslag zullen nemen. AANWEZIGHEID IS VERPLICHT!
Van studenten wordt verwacht deze week de hele dag vrij te houden voor dit vak (met als enige uitzondering vrijdag 27 februari).
Er zijn géén uitzonderingen op aanwezigheidsverplichting, behalve ziekte of andere zwaar onvermijdelijke omstandigheden, waarvoor schriftelijk bewijs vooraf of gedurende de week 9 kan worden ingediend bij de examencommissie.

Onderwijsvormen

Totaal: 10 ECTS = 280 studiebelastinguren (sbu)

 • Hoorcolleges: 40 uur (60 sbu)

 • Werkgroepen: 6 uur (12 sbu)

 • Practica: 44 uur (44 sbu)

 • 8 opdrachten: (64 sbu)

 • literatuur 677 pagina’s (100 sbu)

Toetsing

 • verplichte deelname aan alle hoorcolleges, practica en werkgroepen. [ Afwezigheid wordt gedoogd alleen met expliciete toestemming van de docent ]

 • schriftelijk tentamen over hoorcollegestof en literatuur met gesloten en open vragen

 • opdrachten bij de werkgroepen en practica

Aanmelden tentamen

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis aan te melden. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Lees meer

Inschrijving in uSis

Alle deelnemers moeten zich inschrijven in Usis voor colleges én het tentamen. Inschrijving voor werkgroepen en practicum is niet nodig.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal (syllabus en powerpoints) en voor announcements. Grade centre wordt ook gebruikt.

Studiemateriaal

 • Bryman, A (2012) Social Research Methods (Oxford, Oxford University Press), 4e editie.

 • Hammersley, M. and P. Atkinson (2007) Ethnography: principles in practice (New York, NY: Routledge), 3e editie.

 • Additionele literatuur (deze zal via Blackboard bekend worden gemaakt).

Contact

Mevr. Drs. Marieke Slootman
Tel: +31 71 527 2727