Studiegids

nl en

Onderzoekspraktijk

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Deelgenomen hebben aan deel 1 van deze trilogie: ‘Wetenschappelijk schrijven en academische (re) presentatie’.
(Deze cursus is deel 2 van een trilogie cursussen Academische Vaardigheden die deel uitmaakt van de propedeuse Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie (CA-OS). Alleen studenten ingeschreven voor deze opleiding kunnen deelnemen aan dit vak.)

Beschrijving / Leerdoelen

 • Een kritische kijk op andere bronnen dan academische teksten als representaties

 • Het ontwikkelen van bewustwording ten aanzien van processen van positionering bij het schrijven van een wetenschappelijke tekst

 • Het verdiepen van kennis over diverse wetenschappelijke formats

 • Het uitbouwen van vaardigheden op het gebied van zoeken naar literatuur

 • Het aanscherpen van vaardigheden ten aanzien van correct verwijzen en het bespreken van het belang hiervan

 • Een eerste reflectie op de waarde van verschillende niet-textuele academische presentatietechnieken

 • Reflecteren op eigen werkwijze(n) in relatie tot de resultaten in studie en onderzoek

Rooster

 • Hoorcolleges:
  Dinsdag 31 maart 13-15 uur (zaal SB45), Pieter de la Courtgebouw.
  daarna dinsdagen 7 t/m 28 april 10-13 uur (zaal SB45), Pieter de la Courtgebouw.

 • Werkgroepen + practicum:
  Donderdagen van 9 april t/m 7 mei, 11-13 uur.
  Indeling van studenten in 5 groepen en de zaalnummers per groep worden op Blackboard bekend gemaakt.

 • Excursie naar het IISG te Amsterdam:
  30 april 2015, 9 – 17 uur.

Onderwijsvormen

Deze berekening is van toepassing voor de drie cursussen Academische vaardigheden tesamen: 3 × 5 ECTS = 15 ECTS = 420 studiebelastinguren (sbu)

 • hoorcolleges (incl. test) 4 × 3 uur = 18 sbu

 • werkgroepen 5 × 2 uur = 20 sbu

 • excursie IISG (college + practicum) = 10 sbu

 • excursie RMV = 2 sbu

 • schriftelijke opdrachten 4.500 woorden = 60 sbu

 • extra literatuur 180 pag. = 30 sbu

Toetsing

 • wekelijkse schrijfopdrachten met recht op herkansing van onvoldoende binnen twee weken na ontvangst cijfer

 • testen bij practica

 • aanwezigheid colleges, practica en testen

 • verplichte aanwezigheid bibliotheekpracticum

 • bibliotheekpracticum-toets

 • excursie: Deze cursus heeft ook een excursie naar het Internationaal Instituut voor Sociale Gechiedenis te Amsterdam; getracht wordt deze te organiseren op een donderdag. Datum wordt via Blackboard bekend gemaakt na aanvang van ‘Wetenschappelijk schrijven en academische (re) presentatie’.

LET OP: Aanwezigheid bij hoorcolleges, werkgroepen, practica en excursie is verplicht !

Blackboard

Wekelijkse opdrachten zullen op Blackboard worden vermeld. Deelnemers kunnen zich vanaf 2 weken voor aanvang van de cursus aanmelden op Blackboard.

Studiemateriaal

(voor de drie cursussen Academische vaardigheden tesamen)

 • Ashforth, A. (2000) Madumo, a Man Bewitched. Chicago/London, The University of Chicago Press.

 • Goffman, E. (1990) The Presentation of Self in Everyday Life. Penguin Books Ltd. (andere uitgave mag ook).

 • Goosen, M & F. Schoordijk (2014) Basisvaardigheden academisch schrijven Bussum, Uitgeverij Coutinho.

 • Harrison, F.V . TITEL WORDT NOG BEKEND GEMAAKT.

 • Jong, J. de (2011) Handboek academisch schrijven. Den Haag, Coutinho.

 • Nelson, D.M. (1999) ‘Perpetual Creation and Decomposition: Bodies, Gender, and Desire in the Assumption/s of a Guatemalan Discourse of Mestizaje’ Journal of Latin American Anthropology: 74-111 (onder voorbehoud).

 • Tsing, A.L. (1993) In the Realm of the Diamond Queen: Marginality in an Out-of-the-Way Place. Princeton NJ, Princeton University Press.

 • Enkele teksten te downloaden via Blackboard, ter ondersteuning van werkgroepen en schriftelijke opdrachten.

N.B. De bijdragen van Harrison en Nelson zijn raadpleegbaar in de bibliotheek van FSW.

Inschrijving

Alle studenten schrijven zich in uSis in voor het collegereeks. Inschrijving voor het tentamen, de werkgroepen en de practica is niet nodig.
Inschrijving op Blackboard is wel nodig.

Contact

Coördinator Dr. Jan Jansen jansenj@fsw.leidenuniv.nl
tel. 071-5273996