Studiegids

nl en

Economie en cultuur: consumptie, distributie en productie

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Deze cursus maakt deel uit van de Propedeuse CA-OS en de Pre-master CA-OS. Alleen studenten toegelaten tot de bachelor CA-OS of voor de pre-master CA-OS hebben toegang tot dit vak. Zie ook het kopje “Inschrijving” onderaan.

Beschrijving

Economische antropologie maakt met behulp van etnografische methoden studie van economische instituties en gedrag. De cursus start met klassieke discussies rond de vraag hoe economisch handelen te onderscheiden is en zich verhoudt tot andere activiteiten bijvoorbeeld op het gebied van politiek en religie. Deze discussies illustreren hoe in de antropologie het onderscheid tussen traditionele en moderne samenlevingen veelvuldig is opgehangen aan de inrichting van (de) economie. Vervolgens gaat de aandacht uit naar drie recente ontwikkelingen in de economische antropologie:
1) benaderingen die de scheidslijnen tussen productie, distributie en consumptie doorbreken;
2) antropologie van geld en (financiële) markten;
3) de studie van de ‘economisering’ van ontwikkelingsvraagstukken, met name de rol van ecomische modellen in milieudiscussies, de plaats van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, Fair trade initiatieven en Microfinancieringsprojecten.
In aansluiting op de serie hoorcolleges worden organisaties uitgenodigd die relevante activiteiten ontplooien op de genoemde gebieden. De cursus wordt afgesloten met etnografische artikelen die als voorbeeld dienen voor concreet onderzoek op het gebied van economisch antropologie.

Leerdoelen

 • Verschaffen van kennis over de klassieke en recente benaderingen van economisch gedrag en economische verhoudingen in de antropologie

 • Studenten inzichten geven in de huidige discussies over economie, milieu, crisis en verdeling van welvaart, met een nadruk op de specifieke manier waarop antropologie aan de debatten een bijdrage kan leveren.

 • Studenten bekend maken met de maatschappelijke relevantie van economische antropologie, aan de hand van presentaties van organisaties die zich bezig houden met economische machtsrelaties, maar ook met welvaarts & milieu problematiek.

Rooster

Hoorcolleges (1x per week):

 • Donderdag 9 oktober 2014, 13.00 – 15.00 uur

 • Vrijdagen van 17 oktober 2014 t/m 21 november 2014, 11.00 – 13.00 uur

 • Woensdag 26 november 2014, 13.00 -15.00 uur

 • Vrijdag 5 en 12 december, 11.00 – 13.00 uur

Alle hoorcolleges vinden plaats in zaal SB11, Pieter de la Courtgebouw.

Inleverdeadline eindessay: vrijdag 19 december 2014.
Inleverdeadline herkansing: vrijdag 6 februari 2015.

Onderwijsvorm

Totaal 5 ECTS = 140 sbu (studiebelastinguren)

 • hoorcolleges 8 × 2 uur (24 sbu)

 • literatuur 350 blz (58 sbu)

 • Boekbespreking, essay van max 7 pagina’s (58 sbu)

Toetsing

 • Presentaties

 • Twee schriftelijke opdrachten (in de loop van de cursus) over hoorcolleges, presentaties van gastsprekers en literatuur. (30% van het eindcijfer)

 • Als afsluitend toetsing schrijven de studenten een essay op basis van een monografie (70% van het eindcijfer)

Inschrijving

 • Alle deelnemers dienen zich voor de collegereeks van dit vak in te schrjiven via Usis. Inschrijving voor het tentamen (T) is niet nodig omdat dit vak geen classicaal tentamen heeft.

 • Naast de inschrijving in Usis is ook inschrijving op Blackboard nodig.

Blackboard

Blackboard zal worden gebruikt om het programma, specifiek lesmateriaal leesopdrachten en de aanwijzingen voor het Take home tentamen bekend te maken. Studenten kunnen zich vanaf 2 weken voor aanvang van de cursus aanmelden op Blackboard.

Literatuur

Ethnografische artikelen worden nog nader bekend gemaakt.
Keuze uit vier monografieën, allen gericht op economisch antropologisch thema’s. Titels nog nader bekend te maken.

Contact

Sabine Luning: 071 527 6614, sluning@fsw.leidenuniv.nl , kamer: 3A35