Studiegids

nl en

Gender studies

Vak
2014-2015

Cursusbeschrijving

Gender, en genderrelaties doorsnijden verschillende sociaal-culturele en politiek economische werelden en processen. Deze cursus beoogt studenten kennis te laten maken met verschillende benaderingen van het concept ‘gender’ en deze te relateren aan casussen uit de praktijk en aan eigen ervaringen. Hierbij zal worden ingegaan op de sociale en culturele constructie en representatie van mannelijkheid en vrouwelijkheid en de verschillende sociale contexten waarin deze constructies betekenis krijgen. Aan de hand van verschillende thema’s zoals globalisering en ontwikkeling, nationalisme en burgerschap, religie, en populaire cultuur leren de studenten hoe genderaspecten opvattingen ten aanzien van individuen, groepen en samenlevingen beïnvloeden op zowel micro- als macro niveau. Deze basismodule dient tevens om genderaspecten binnen de oriëntatiemodulen (‘Media Worlds’, ‘Globalisering’ en ‘Duurzaamheid’) te herkennen.

Leerdoelen

In deze basis module:
1) Maak je kennis met verschillende benaderingen van het concept ‘gender’;
2) Verwerf je inzicht in theorievorming en onderzoek van ‘genderstudies’ en hoe je deze kunt relateren aan casussen uit de praktijk en aan je eigen ervaringen;
3) Leer je om kritisch te reflecteren op genderrelaties en deze vanuit antropologisch perspectief te benaderen en te analyseren.
4) Verwerf je inzicht in de wijze waarop gender samenhangt met andere antropologisch relevante thema’s zoals religie, geweld, nationalisme, arbeid, globalisering en populaire cultuur.
5) Leer je te reflecteren op hoe je jezelf als gendered onderzoeker positioneert.

Onderwijsvormen

Totaal 5 ECTS = 140 studiebelastinguren (sbu)

 • Hoorcolleges 9 × 2 uur (27 sbu)

 • Take home essay 3-4 blz = 2400 woorden (32 sbu)

 • 3 opdrachten (ca 450 woorden per opdracht) =1350 woorden (18 sbu)

 • Literatuur 378blz (53 sbu)

De hoorcolleges zullen voor een deel in het Engels worden gegeven. Maar voor discussie, communicatie met de docenten én de toetsing geldt dat het Nederlands de voertaal is.

Toetsing

 • Essay (telt voor 60% van het eindcijfer)

 • Opdrachten (tellen samen voor 40% van het eindcijfer)

Rooster

 • Hoorcolleges: dinsdagen en donderdagen van 9 september 2014 t/m 9 oktober 2014, van 11.00 – 13.00 uur, in zaal SB11, Pieter de la Courtgebouw.

 • Inleverdeadline eindessay: donderdag16 oktober 2014.

 • Inleverdeadline herkansing: maandag 24 november 2014.

Inschrijving

 • Alle deelnemers dienen zich voor de collegereeks van dit vak in te schrjiven via Usis. Inschrijving voor het tentamen (T) is niet nodig omdat dit vak geen classicaal tentamen heeft.

 • Naast de inschrijving in Usis is ook inschrijving op Blackboard nodig.

Studiemateriaal

 • Connell, R. (2009) “Gender” (second edition), Cambridge: Polity Press (150 pagina’s)

 • Diverse artikelen die op Blackboard bekend worden gemaakt (ca.380 pagina’s)

Contact

Dr. Ratna Saptari: rsaptari@fsw.leidenuniv.nl
Pieter de la Courtgebouw, kamer 3A33

Floor Hendriks, MSc: f.m.hendriks@fsw.leidenuniv.nl