Studiegids

nl en

Religie en moderniteit

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Deze cursus maakt deel uit van de bachelor Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie (CA-OS). Alleen studenten ingeschreven voor deze opleiding kunnen deelnemen aan dit vak. Dit vak is wél toegankelijk voor studenten die expliciet zijn toegelaten tot het pre-master programma voor de master CA-OS.

Beschrijving

Religies omvatten theorieën omtrent leven en dood, de creatie van de wereld, en het einde der tijden, en spelen daarmee een belangrijke rol ten aanzien van de wijzen waarop mensen de wereld waarin ze leven beschouwen. Daarmee is religie een verschijnsel dat een centrale rol speelt in de studie van cultuur. Antropologen hebben daarbij met name aandacht voor de wijze waarop religie gepraktiseerd wordt, en hoe religieuze verschijnselen verbonden zijn met andere maatschappelijke domeinen. Dit roept ondermeer vragen op omtrent de relatie van ‘geinstitutionaliseerde’ tot ‘persoonlijke’ religie, de wijze waarop staten zich verhouden tot religieuze groeperingen, en de rol die religie speelt ten aanzien van etniciteit. De antropologische studie van religie richt zich ondermeer op persoonlijke spiritualiteit, genezing, hekserij, pelgrimage en religieuze bewegingen.

Leerdoelen

De cursus heeft tot doel om studenten kennis bij te brengen omtrent een aantal vanuit een antropologisch perspectief belangrijke perspectieven op religie. Hierdoor ontstaat inzicht in het belang dat religie kan hebben voor uiteenlopende thema’s van antropologisch onderzoek.

Rooster

 • Hoorcolleges:
  Woensdagen en vrijdagen van 3 september 2014 t/m 8 oktober 2014, van 13.00 – 15.00 uur op de woensdagen en van 11.00 – 13.00 op de vrijdagen, in zaal SB11. [Geen college op vrijdag 3 oktober i.v.m. Leidens Ontzet.]

 • take-home tentamen (inleverdeadine): woensdag 22 oktober 2014.

 • herkansing take-home tentamen (ineverdeadline): woensdag 3 december 2014.

Take-home tentamen wordt beschikbaar gesteld via Blackboard. De herkansing is alleen toegankelijk voor degenen die een onvoldoende gehaald hebben voor het tentamen.

Onderwijsvorm

Totaal 5 ECTS = 140 studiebelastinguren (sbu):

 • Hoorcollege 8 × 2 uur (24 sbu)

 • Literatuur ca. 600 blz (100 sbu)

 • Een schriftelijke opdracht (600 woorden) (8 sbu)

 • Presentatie (8 sbu)

Toetsing

 • De schriftelijke opdracht (geen mogelijkheid tot herkansing) is een verplicht onderdeel van de cursus (15% van het eindcijfer)

 • Presentatie (15% eindcijfer)

 • Take-home examen (70% van het eindcijfer)

Inschrijving

 • Alle deelnemers dienen zich voor de collegereeks van dit vak in te schrjiven via Usis. Inschrijving voor het tentamen (T) is niet nodig omdat dit vak geen classicaal tentamen heeft.

 • Naast de inschrijving in Usis is ook inschrijving op Blackboard nodig.

Blackboard

Blackboard zal worden gebruikt om informatie over de indeling van de colleges en aanvullende literatuur bekend te maken. Deelnemers dienen zich bij aanvang van de cursus aan te melden op Blackboard.

Literatuur

 • Susan Harding: The Book of Jerry Falwell (2001) (336p)

 • John Bowen: Religions in Practice (2013) (257p)

 • Aanvullende artikelen zoals beschreven in de syllabus. Deze zijn beschikbaar via blackboard of kunnen rechtstreeks worden gedownload van internet.

Contact

“Dr. Erik de Maaker: “maaker@fsw.leidenuniv.nl“mailto:maaker@fsw.leidenuniv.nl
Pieter de la Courtgebouw, kamer 3A34