Studiegids

nl en

Onderzoeksvoorbereiding

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Alleen studenten die als bachelorstudent zijn ingeschreven voor CA-OS kunnen deelnemen aan dit studieonderdeel. Voor deelname aan Onderzoeksvoorbereiding dienen de volgende vakken uit de propedeuse CA-OS reeds met een voldoende te zijn afgerond:

 • “Sociaal wetenschappelijk onderzoek in praktijk” ,

 • “Cultuur ontcijferd: statistiek in praktijk” ,

 • “Wetenschappelijk schrijven en academische (re)presentatie” (AV1)

 • “Onderzoekspraktijk” (AV2)

 • “Het academisch debat” (AV3).

Beschrijving en doelstelling van de cursus

In deze cursus staat de voorbereiding van het Binnenlands Leeronderzoek centraal. Hoe schrijf je een onderzoeksopzet? Hoe operationaliseer je een onderzoeksvraag? Welke methoden kies je en waarom? Hoe bereid je je zo goed mogelijk voor op veldwerk? Het programma biedt een degelijke methodische en praktische voorbereiding en gaat in op wetenschapsfilosofische vragen. Aan de hand van een aantal concrete methoden en technieken zoals ondermeer participerende observatie, levensverhalen, case studies, netwerk analyse en internet onderzoek worden studenten uitgedaagd na te denken over welke methode het beste past bij de eigen onderzoeksvraag.
Hierbij ligt de nadruk op concrete toepassing van methoden in het onderzoek maar ook de theorie en praktijk van kentheoretische en wetenschapsfilosofische vragen komen aan de orde.

Rooster

 • Verplichte hoorcolleges:
  Woensdagen van 3 september 2014 t/m 5 november 2014, van 11.00 -13.00 uur, zaal SA49.

Op woensdag 5 november 2014 zal het college van 11.00 – 15.00 uur duren.

 • Tentamen:
  Woensdag 12 november 2014, 13.00 – 16.00 uur, Universitair Sportcentrum, Einsteinweg 6, Leiden

 • Herkansing:
  Woensdag 17 december 2014, 10.00 – 13.00 uur, zaal 1A27, Pieter de la Courtgebouw, Wassenaarseweg 52, Leiden

Onderwijsvormen

Totaal 5 ECTS = 140 studiebelastinguren (sbu)

 • hoorcolleges 10 × 2 uur (30 sbu)

 • literatuur ca. 660 blz. (110 sbu)

Toetsing

 • Verplichte deelname aan colleges

 • Schriftelijk tentamen

Aanmelden tentamen

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis aan te melden. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Lees meer

Inschrijving

Alle deelnemers moeten zich inschrijven in Usis voor colleges én het tentamen. Inschrijving voor werkgroepen en practicum is niet nodig.
Inschrijvig op Blackboard is ook nodig.

Literatuur

 • Bryman, A. 2012. “Social Research Methods”, Oxford University Press

Contact

Mw. Slootman: secrcaos@fsw.leidenuniv.nl