Studiegids

nl en

Veldwerk NL

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Alleen studenten die als voltijds bachelorstudent zijn ingeschreven voor CA-OS kunnen deelnemen aan dit studieonderdeel.
Voor deelname aan het Veldwerk NL dienen de volgende vakken uit de propedeuse CA-OS reeds met een voldoende te zijn afgerond:

 • “Sociaal wetenschappelijk onderzoek in praktijk”,

 • “Cultuur ontcijferd: statistiek in praktijk”,

 • “Wetenschappelijk schrijven en academische (re)presentatie” (AV1)

 • “Onderzoekspraktijk” (AV2)

 • “Het academisch debat” (AV3).

Aanmelding / inschrijving

 • Studenten die in dit collegejaar willen deelnemen aan het Veldwerk worden verzocht om zich vanaf 1 september op Blackboard aan te melden als deelnemer .

 • Inschrijving in Usis is niet nodig voor dit studieonderdeel!

 • Aanwezighied op het eerste college op 9 september is verplicht. Tijdens deze bijeenkomst zal er dieper ingegaan worden op verschillende thema’s en kunnen studenten zich opgeven voor werkgroepen.

Beschrijving

Tijdens de eerste bijeenkomst op 9 september zullen studenten aan de hand van door de begeleiders aangedragen thema’s een keuze maken. Aan de hand van verplichte werkgroepbijeenkomsten en concrete opdrachten wordt een onderzoeksopzet geschreven. Als deze door de begeleider is goedgekeurd zullen de studenten drie weken onderzoek doen in Nederland of Vlaanderen. Hiervoor zullen ze bij gastgezinnen worden gehuisvest. Na het onderzoek zal een verslag geschreven worden. Gedetailleerdere informatie volgt op Blackboard.

Doelstelling

De doelstelling van deze cursus is om te leren hoe je binnen een team zelfstandig onderzoek doet. De deelnemers aan dit onderwijsonderdeel doorlopen alle fazen van het onderzoek.
Dit betekent onder meer:

 • uitwerken van een gekozen onderzoekstema;

 • operationalisering aan de hand van theorie;

 • schrijven van een opzet;

 • verzamelen van onderzoeksgegevens;

 • analyse en rapportage van data;

 • presentatie hiervan op een eendaagse conferentie (onderzoeksseminar).

Rooster

 • De cursus heeft 2 verplichtte hoorcolleges: een inleidend hoorcollege op 9 september 2014 van 13-15 uur en het post-veldwerk hoorcollege op 29 januari 2015 van 15-17 uur . Beide vinden plaats in zaal SA49.

 • De cursus heeft negen verplichte werkgroepen van 2 uur: 6 bijeenkomsten in het eerste semester en 3 in het tweede semester. De werkgroepen vinden plaats op dinsdagen, op verschillende tijdstippen. De data zijn: 16 en 30 september, 14 en 28 oktober, 11 en 25 november, 3 en 24 februari, en 17 maart.

 • Het veldwerk vindt plaats in week 2,3 en 4 van 2015.

 • De eindconferentie vindt plaats op maandag 20 april 2015 van 11-18 uur in zaal 1A20 van het Pieter de la Courtgebouw.

Exacte tijdstippen en zaalnummers van werkgroepen worden op Blackboard bekendgemaakt samen met de onderzoeksthema’s.

Onderwijsvorm

Totaal 10 ECTS = 280 sbu (studiebelastinguren)

 • verplichte werkgroepen: 6 × 2 uur in het 1e semester en 3 × 2 uur in het 2e semester (36 sbu)

 • opdrachten resulterend in het onderzoeksopzet en eindverslag (156 sbu)

 • veldwerk 3 weken = 120 sbu (zie ook Opmerkingen onderaan)

Toetsing

Er zijn 2 toetsingsmomenten voor dit onderdeel:

 • Toetsing onderzoeksopzet:

  • Gezamenlijke bijdrage: 15% van het eindcijfer
  • Individuele bijdrage: 20% van het eindcijfer
   Alleen als beide cijfers een voldoende zijn, mag aan het veldwerk worden deelgenomen.
 • Toetsing onderzoek en eindverslag:

  • Gezamenlijke bijdrage: 30% van het eindcijfer
  • Individuele bijdrage: 35% van het eindcijfer

Een geprinte en een digitale (pdf) versie van het definitieve onderzoeksrapport dient bij het Secretariaat CA-OS te worden ingeleverd.
Een commissie van het departement kent jaarlijks aan het beste leeronderzoeksrapport de Prof.dr. J.D. Speckmann-prijs toe.

Contact

Cöordinator Veldwerk NL:
Tessa Minter: 071-527 3816, mintert@fsw.leidenuniv.nl

Opmerkingen

De kosten van dit leeronderzoek bedragen voor de student circa € 270,- voor kost en inwoning en bijkomende uitgaven.