Studiegids

nl en

Duurzaamheid

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Deze cursus maakt deel uit van het 2e jaar CA-OS en de Pre-master CA-OS.
Toegangseis:

 • behaald propedeuse CA-OS (tweedejaars studenten CA-OS die nog bezig zijn met het afronden van de propedeuse hebben ook toegang tot dit vak)

 • of een toelatingsbesluit voor de pre-master CA-OS waaruit blijkt dat dit vak behaald moet worden.

Beschrijving

De cursus is een inleiding in de ecologische antropologie. Centraal staat de wederkerige relatie tussen mensen en natuur. Hoe gebruiken verschillende samenlevingen hun natuurlijke hulpbronnen? En hoe kunnen culturen zich aanpassen aan hun soms snel veranderende leefomgeving? In de cursus ligt de nadruk op het verwerven van theoretische kennis, als basis voor de interdisciplinaire milieuantropologie en ontwikkelingssociologie vakken in het 3de jaar. Eén van de uitgangspunten van de cursus is dat de antropologie een belangrijke bijdrage kan leveren aan de analyse en oplossing van hedendaagse armoede-en milieuproblemen.

Leerdoelen

 • Verwerven van theoretische kennis in de ecologische antropologie;

 • Bekwamen in de analyse van milieu- en ontwikkelingsproblematiek met gebruik van antropologische theorie en methoden;

 • Oefening in basale academische vaardigheden.

Rooster

 • Colleges:
  Dinsdagen en donderdagen van 7 april 2015 t/m 21 mei 2015, van 10.00 – 13.00 uur.
  Op de dinsdagen zullen de colleges gegeven worden in zaal 1A24, op de donderdagen zullen de colleges plaats vinden in zaal 5A37.

Op dinsdag 12 en donderdag 14 mei 2015 (Hemevaartsdag) is er geen college!

 • Tentamen: Donderdag 28 mei 2015, 10.00 – 13.00 uur, zaal SB45, Pieter de la Courtgebouw.

 • Herkansing: Dinsdag 23 juni 2015, 10.00 – 13.00 uur, zaal 1B17, Pieter de la Courtgebouw.

Aanmelden tentamen

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis aan te melden. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Lees meer

Inschrijving

 • Inschrijving geschiedt via Usis voor de collegereeks én voor het tentamen (en evt. herkansing).

 • Naast de inschrijving in Usis is ook inschrijving op Blackboard nodig.

Onderwijsvormen

Totaal 10 ECTS = 280 studiebelastinguren (sbu)

 • Colleges: 14 × 2 uur (42 sbu)

 • Werkgroep: 12 × 1 uur (24 sbu)

 • Literatuur: 480 pagina’s (80 sbu)

 • Boekbespreking: 500 pagina’s aan literatuur + essay max 3 pag. (100 sbu)

 • Presentatie (34 sbu)

Toetsing

 • Presentatie 30 %

 • Boekbespreking 30 %

 • Tentamen 40 %

Toelichting opdrachten:

 • Presentatie: een korte presentatie (15 min.) over een hoofdstuk naar keuze uit Dove & Carpenter (2008). De presentatie moet de volgende elementen bevatten: samenvatting van het hoofdstuk; maatschappelijk en wetenschappelijke context; achtergrond van de auteur; relevantie voor hedendaagse milieu- en ontwikkelingsproblematiek.

 • Boekbespreking: een essay (max. 2000 woorden) over het boek van Jared Diamond (2005). Het essay moet de volgende elementen bevatten: een korte samenvatting van het boek; analyse van één onderwerp met behulp van milieu-antropologisch theorie (op basis van het boek van Dove & Carpenter 2008); relatie van het onderwerp aan de actualiteit.

 • Vragen voor colleges en excursies: Lees de specifieke literatuur behorende tot de colleges en formuleer minimaal 3 vragen voor de docent. Stuur deze vragen minimaal één dag van te voren naar: ploegjvander@fsw.leidenuniv.nl

Blackboard

Blackboard zal worden gebruikt om het gedetailleerd cursusprogramma en de opdrachten bekend te maken. Studenten kunnen zich vanaf 2 weken voor aanvang van de cursus aanmelden op Blackboard.

Literatuur

 • Dove, M.R.& C. Carpenter (eds.). 2008. Environmental anthropology: a historical reader. London: Blackwell Pub.

 • Diamond, J. 2005. Collapse; how societies choose to fail or survive. New York: Penguin

 • toegevoegd per 16 februari 2015: Townsend, P.K. 2009. Environmental anthropology: from pigs to policies. Waveland Press.

Contact

Dr. J. van der Ploeg 071-527 3669, ploegjvander@fsw.leidenuniv.nl