Studiegids

nl en

Grieks poëzie: drama

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Dit college is een verplicht onderdeel van de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur (jaar 1).

Keuzevakstudenten moeten Taalverwerving Grieks 1 en 2 voltooid te hebben om deel te mogen nemen aan dit college.

Beschrijving

Dit college vormt een inleiding op het genre tragedie op basis van lectuur van Euripides’ Hippolytos. Dit stuk lezen wij grotendeels in het Grieks. Op college wordt aandacht geschonken aan de antieke opvoeringpraktijk, de inrichting van het theater, de opbouw van de tragedie, de formele kenmerken van de tragedietekst (versvorm en taal) en de functie van de tragedie in de sociaal-culturele context van Athene in de vijfde eeuw v. Chr. Tevens zullen we stilstaan bij de opvattingen over tragedie die Aristoteles in zijn Poetica formuleerde. Ook zullen we kijken naar de manier waarop Aristophanes de dichter Euripides portretteert in zijn komedie Thesmophoriazusae.

Leerdoelen

 • basiskennis van het genre tragedie (formele kenmerken, opvoeringpraktijk, versvorm, belangrijkste tragediedichters)

 • vermogen om kritisch om te gaan met verschillende vormen van secundaire literatuur, in het bijzonder over de interpretatie van een tragedie (commentaren en artikelen);

 • ontwikkeling van de leesvaardigheid van Attische poëzie.

Zie voor een overzicht van de academische vaardigheden die studenten bij dit vak leren het leerlijnenoverzicht van Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Rooster

Zie roosters Colleges BA1 Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

Hoorcollege, werkcollege en zelfstandige lectuur.

Studielast

Totale studielast 5 ec x 28 uur = 140 uur:

 • college-uren: 28 uur;

 • tijd voor het lezen van verplichte literatuur: 70 uur (pensum met commentaren), 30 uur (secundaire literatuur);

 • voorbereidingstijd voor het tentamen: 12 uur.

Toetsing

 • tussentoets (30%): vertaling van een ongeziene tekstpassage uit een Griekse tragedie en korte open vragen over grammatica en versvorm (jambische trimeter);

 • eindtoets (70%): open vragen over gelezen tekstpassages uit Euripides’ Hippolytus, de collegestof, en secundaire literatuur. Schriftelijk tentamen met korte open (invul)vragen.

Herkansing
De herkansing betreft alleen de eindtoets; de tussentoets kan niet herkanst worden.

Blackboard

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard, voor het ter beschikking stellen van studiewijzers en ander materiaal.

Literatuur

 • Euripides, Hippolytos,, with intr., transl., and commentary by Michael R. Halleran, Warminster: Aris & Phillips 1995. [incidenteel gebruik van de commentaar van W.S. Barrett (Oxford 1964) wordt aanbevolen.]

 • P.E. Easterling, Bernard M.W. Knox (Eds.), The Cambridge History of Classical Literature, Vol. I, Greek Literature, Part 2, Greek Drama, Cambridge 1989.

 • Een vertaling (Nederlands of Engels) van Aristophanes’ Thesmophoriazusae.

Aanmelden

Via uSis.
Keuzevakstudenten: graag contact opnemen met de studieadviseur GLTC i.v.m. groepsindeling.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Opmerkingen

Geen.

Contact

Dhr. Dr. H.H. (Hugo) Koning
Mw. Dr. M. (Marlein) van Raalte