Studiegids

nl en

Grammatica Modern Hebreeuws 1

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Beschrijving

Onderricht in elementaire grammatica en woordenschat van het Modern Hebreeuws, alsook oefeningen in actieve taalbeheersing. De cursus omvat de volgende onderdelen: A (grammatica), B (woordenschat) en C (conversatie).
De cursus wordt gegeven aan de hand van de grammaticale beschrijvingen en oefeningen uit de digitale leeromgeving “Moheco” (zie onder literatuur). Dit programma bestaat uit 10 lessen. Hiervan wordt de grammatica gedeeltelijk bestudeerd (tot les 7) en de woordenschat (500 woorden) volledig.

N.B. Voorafgaand aan dit college moeten studenten verplicht deelnemen aan een “Intensieve cursus Hebreeuws schrift”:

dinsdag 3-9-2013, 9:15-12:00 èn 14:15-15:00 in VRIESH2/004
woensdag 4-9-2013, 9:15-12:00 èn 14:15-17:00 in VRIESH2/004
donderdag 5-9-2013, 9:15-12:00 in VRIESH2/004
vrijdag 6-9-2013, 9:15-12:00 èn 14:15-17:00 in VRIESH2/004

Leerdoelen

  • Dit college en het aansluitende college 5551OMH2W tezamen beogen de volgende niveaus van taalbeheersing (zoals geformuleerd in het Europees referentiekader taalvaardigheid):

  • Luisteren: A1, Lezen: A2, Gesproken interactie: A1, Gesproken productie: A1, Schrijven: A1.

Rooster

Voor het rooster en latere eventuele wijzigingen, klik hier.

Onderwijsvorm

Gecombineerd werk- en hoorcollege met verplichte aanwezigheid.

Studielast

Totale studielast 140 uur, waarvan:

  • volgen van college: 4 uur p.w. x 13 weken = 52 uur

  • maken van opdrachten, al dan niet ter voorbereiding op het college: 3 uur x 13 weken = 39 uur

  • voorbereiden toetsen en tentamen: 59 uur

Toetsing

Combinatie van toetsvormen:

  • onderdelen A (grammatica) en B (woordenschat): opdrachten, dictee’s en tussentoets = 25%, schriftelijk tentamen met korte open (invul)vragen = 25%

  • onderdeel C (conversatie): mondeling tentamen = 50%

Blackboard

Er wordt gebruik gemaakt van Blackboard voor het opgeven van huiswerk en het doen van mededelingen.

Literatuur

Digitale leeromgeving Moheco.
Syllabus “Grammatica van het Modern Hebreeuws”, plus bijbehorende “Woordenschat en oefeningen” (beide verkrijgbaar bij het Studiepunt Geesteswetenschappen).

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor Contractonderwijs.

Contact

Drs. U. Hagaï. Telefoon: 071-527 2259.
Dr. H. Neudecker. Telefoon: 071-527 4168.