Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

BA-eindwerkstuk Midden Oostenstudies: Perzisch

Vak
2014-2015