Studiegids

nl en

Gewone differentiaalvergelijkingen (Analyse 3)

Vak
2014-2015

In het college bestuderen we gewone differentiaalvergelijkingen. Voor eerste orde vergelijkingen kijken we naar lineaire, separabele en exacte vergelijkingen. Met de methode van Picard wordt existentie en eenduidigheid van oplossingen bewezen. Voor tweede orde differentiaalvergelijkingen behandelen we lineaire vergelijkingen en machtreeksen. Ook worden stelsels van (niet)lineaire vergelijkingen behandeld. Verder komen stabiliteit en het fasevlak aan bod.

Werkvorm
Hoorcollege en werkgroepen
Verplichte literatuur
Differential Equations and Their Applications, Fourth Edition, Martin Braun, [Texts in Applied Mathematics 11], Springer-Verlag New York, 1993 (ISBN 0-387-97894-1); plus aanvullend dictaat. In Leiden is het dictaat vanaf Blackboard te downloaden.
Voorkennis
Analyse 1 en 2
Tentaminering
Schriftelijk tentamen plus opdrachten
Vakcode TUD
TW2030

Links
Website