Studiegids

nl en

Kaleidoscoop

Vak
2014-2015

Omschrijving

In deze reeks colleges zullen een aantal kernbegrippen uit de modern natuurkunde worden behandeld, en de rol die ze spelen in actueel, modern onderzoek. Deze begrippen zullen op andere momenten in de studie vaak terug komen, niet alleen in onderwerp-gerichte colleges, maar vooral omdat ze verweven zijn met tal van fysische verschijnselen.

De onderwerpen zullen o.a. worden geselecteerd uit de volgende lijst:

 • Atoomstructuur – atomen zijn discreet en hebben spin

 • Licht – aard, eigenschappen, ontstaan en gedrag

 • De kwantumwereld

 • Behoudswetten – hun betekenis en implicaties

 • Evenwichten – spontane symmetriebreking en de Nobelprijs

 • Fluctuaties –

 • Kwantumcomputing

Onderwijsvorm

Hoorcollege: elk van de (6) gekozen onderwerpen wordt in twee colleges van één uur behandeld. Bij het eerste college wordt een opdracht meegegeven die bij het tweede college over dat onderwerp moet worden ingeleverd.
Zie Blackboard voor actuele informatie.

Literatuur

Ter voorbereiding zal per college, in de loop van het semester, achtergrondinformatie beschikbaar worden gemaakt.

Rooster

Rooster

Tentamen

Er is geen tentamen aan het college verbonden. Wel zullen de deelnemers aan het college worden beoordeeld (goed, voldoende, of onvoldoende), waarbij actieve participatie en aanwezigheid doorslaggevend zijn. Dat betekent:

 • Verplichte aanwezigheid

 • Eventuele multiple-choice quizzes invullen op Blackboard

 • Eventuele opdrachten uitvoeren

 • Schriftelijke vragenlijsten bij het college beantwoorden en inleveren.

Bij aanvang van het college zal op Blackboard meer informatie worden verschaft

Meer informatie

Contactgegevens docent: Prof.Dr. T.J. Aartsma
Meer gedetailleerde informatie wordt beschikbaar gemaakt via Blackboard (hiervoor is een ULCN-account nodig).