Studiegids

nl en

Optica

Vak
2014-2015

Omschrijving

Het vak Optica beschrijft de eigenschappen van licht als elektromagnetische golf. De geometrische optica (1/4 van de stof) combineert het idee van lichtstralen met het principe van Fermat. Deze beschrijving is voldoende om de werking van optische instrumenten zoals lenzen, de microscoop, en de telescoop te begrijpen inclusief hun beperkingen. In de golf optica (3/4 van de stof) speelt de golfbeschrijving een essentiële rol. Na een introductie van de basisbegrippen van golven (o.a. licht, geluid en water), richten we ons op de golfeigenschappen van licht en de bijbehorende verschijnselen.
Onderwerpen:

  • Propagatie van licht: Huygens bronnen & principe van Fermat

  • Geometrische optica: Wet van Snel, refractie, lenzen

  • Optische instrumenten: oog, microscoop, telescoop

  • Harmonische oscillator

  • Golven: golfvergelijking, fase- en groepssnelheid, interferentie, optische coherentie

  • Optische polarisatie: lineaire en circulaire polarisatie, Fresnel reflectie, Brewsterhoek, dubbele breking, /2 en /4 platen.

  • Interferometers: Young’s dubbel spleet, Michelson interferometer, Ringen van Newton, Fabry-Perot

  • Diffractie: Enkele spleet, dubbel spleet met eindige breedte

  • Tralies: N-spleet, diffractie ordes, resolutie van spectrometer

Onderwijsvorm

Hoorcollege, werkcollege en online huiswerk (sowiso).

Literatuur

  • Optics, 4th edition, Eugene Hecht, Addison Wesley, ISBN 0-321-18878-0, (aanschaf verplicht), – Analytical Mechanics, G.R. Fowles and G.L. Cassiday, 6th or 7th edition, Thomson Learning, Inc., 1999, ISBN 9780534408138 (aanschaf verplicht; dit boek wordt ook gebruikt bij Klassieke mechanic a en bevat de stof voor het eerste hoorcollege), – University Physics, H.D. Young and R.A. Freedman: (12th edition), Addison Wesley ISBN 0-321-50130-6 (aanbevolen; dit boek wordt gebruikt bij meerdere vakken

Rooster

Rooster

Tentamen

Schriftelijk tentamen en toets. De toets, halverwege de collegeserie, kan je eindcijfer enkel positief beïnvloeden; je eindcijfer C = (t+2T)/3 wanneer je toetscijfer t hoger is dan je tentamencijfer T, of C = T wanneer het tentamencijfer hoger is. Deze compensatieregeling geldt uitsluitend voor het eerste tentamen.

Voorkennis

Analyse 1, Lineaire Algebra 1

Meer info

Contactgegevens docent: Dr. M.van Exter (Martin)

Meer gedetailleerde informatie wordt beschikbaar gemaakt via Blackboard (hiervoor is een ULCN-account nodig).