Studiegids

nl en

Quantummechanica 1

Vak
2014-2015

Omschrijving

Het college betreft een kennismaking met de Quantummechanica. Allereerst wordt de Schrödingervergelijking geintroduceerd en de golffunctie met zijn statistische interpretatie. Daarna volgen voorbeelden van eendimensionale stationaire toestanden en quantisatie. Een formelere beschrijving volgt met de introductie van de Hilbert ruimte en de herformulering van de quantummechanica in termen van lineaire algebra. Vervolgens komen bolsymmetrische driedimensionale systemen aan de orde en in het bijzonder het waterstofatoom. Wij eindigen met een algemene behandeling van het impulsmoment en bespreken zowel het baan- als het spinimpulsmoment.
Onderwerpen:

 • De Schrödingervergelijking

 • De golffunctie en de statistische interpretatie

 • De onzekerheidsrelatie van Heisenberg

 • De tijdsonafhankelijke Schrödingervergelijking, stationaire toestanden

 • De oneindig diepe, rechthoekige putpotentiaal

 • De harmonische oscillator, ladderoperatoren

 • Het vrije deeltje, plaats- en impulsrepresentatie

 • Verstrooiing en tunnelen

 • De Hilbertruimte, generalisatie van de statistische interpretatie, Diracnotatie

 • Quantummechanica in drie dimensies, ontaarding

 • De bolsymmetrische potentiaal, bolfuncties

 • Het waterstofatoom, spectrum

 • Het impulsmoment, ladderoperatoren

 • Baan-, spinimpulsmoment, in magneetveld, samenstellen van impulsmomenten

Onderwijsvorm

Hoorcollege en werkcollege

Literatuur

D.J. Griffiths, Introduction to Quantum Mechanics, second edition

Rooster

Rooster

Tentamen

Schriftelijke toets (t) halverwege en schriftelijk tentamen (T) aan het einde. Eindcijfer C=T wanneer T≥t; eindcijfer C=T+(10-T)t/30 wanneer T

Voorkennis

Analyse 1,2 Lineaire Algebra 1, Klassieke Mechanica a. Het is nodig Lineaire Algebra 2 tegelijkertijd te volgen of de stof al te beheersen.

Meer info

Contactgegevens docent: Prof.dr. E.J.J. Groenen (Edgar)

Meer gedetailleerde informatie wordt beschikbaar gemaakt via Blackboard (hiervoor is een ULCN-account nodig).