Studiegids

nl en

Statistische Fysica 1

Vak
2014-2015

Omschrijving

De statistische fysica slaat een brug tussen de microscopische wereld van bijvoorbeeld atomen en moleculen en het daaruit voortvloeiende collectieve gedrag op de macroscopische schaal, dat beschreven wordt door de thermodynamica. Het begrip temperatuur en het feit dat grote aantallen deeltjes beschreven moeten worden spelen daarin een cruciale rol. Met de theorie van waarschijnlijkheden en de ensembletheorie van Gibbs als gereedschap wordt de statistische fysica van systemen in evenwicht ontwikkeld en toegepast op gassen en andere voorbeelden, zoals rubber en magnetische systemen.
Onderwerpen:

 • Thermisch evenwicht, principe van gelijke waarschijnlijkheid

 • Entropie, microkanoniek ensemble

 • Vrije energie, kanoniek ensemble, partitiefunctie,
  Maxwell-relaties

 • Ideale gassen, druk en temperatuur, faseruimte, vrijheidsgraden

 • Elasticiteit van rubber, wet van Hooke

 • Magnetische systemen, magnetisatie en susceptibiliteit, soortelijke warmte, Ising-model, gemiddelde-veld benadering

 • Grand vrije energie, grootkanoniek ensemble

Onderwijsvorm

Hoorcollege en werkcollege Hoorcollege, werkcollege, huiswerk

Literatuur

 • Statistical Physics – An Introduction, D. Yoshioka (Springer Verlag Berlin, 2007). ISBN-10 3-540-28605-5,
  ISBN-13 978-3-540-28605-9 (aanschaf verplicht)

Rooster

Rooster

Tentamen

Schriftelijk tentamen. Voorbij de helft van de collegereeks is er een toets, die het eindcijfer alleen positief kan beïnvloeden. Via het huiswerk kan (maximaal) 1 bonuspunt verdiend worden. Toets en bonus tellen alleen mee voor het eerste tentamen.

Voorkennis

Klassieke Mechanica a, Optica, Diffusie, AN1na, LA1na, AN2na

Contactgegevens docent: Dr.P.Denteneer(Peter)

Meer gedetailleerde informatie wordt beschikbaar gemaakt via Blackboard (hiervoor is een ULCN-account nodig).