Studiegids

nl en

Lineaire Algebra 2 NA

Vak
2014-2015

Omschrijving

Het college Lineaire Algebra 2NA is een directe voortzetting van het eerstejaarscollege Lineaire Algebra 1NA. Enerzijds worden een aantal nieuwe onderwerpen behandeld, anderzijds wordt in dit college meer de nadruk gelegd op algemenere vectorruimten dan Rn. Abstracte begrippen spelen een belangrijke rol. Hierdoor heeft het college een veel meer algebraïsch karakter.
Onderwerpen:

  • De complexe vectorruimte Cn.

  • Algemene vectorruimten en lineaire afbeeldingen

  • Orthogonaliteit

  • Speciale afbeeldingen (projecties, orthogonale, unitaire, hermitese en normale afbeeldingen)

  • Basistransformaties

  • Kwadratische en hermitese vormen

  • Spectraalstellingen

Onderwijsvorm

Hoorcollege en werkcollege

Literatuur

J.B.Fraleigh en R.A.Beauregard, Linear Algebra, 3rd edition, Addison-Wesley. Verder is er een reader en een opgavenbundel die via blackboard kunnen worden gedownload.

Rooster

Rooster

Tentaminering

Schriftelijk tentamen, tussentoets (optioneel), huiswerkopdrachten (optioneel).

Voorkennis

Analyse1na
Lineaire Algebra 1na

Bijzonderheden

Studenten die een dubbele bachelor Natuurkunde met Wiskunde of Sterrenkunde met wiskunde doen, volgen het vak Lineaire Algebra 2 samen met de wiskundestudenten.

Meer info

Contactgegevens docent: Dr. R.J. Kooman
Meer gedetailleerde informatie wordt beschikbaar gemaakt via Blackboard.