Studiegids

nl en

Diffusie

Vak
2014-2015

Omschrijving

In dit vak wordt de statistische natuur en de cruciale rol van wanorde besproken. Door het doen van computer experimenten raak je vertrouwd met de random walk, de Brownse beweging en diffusie.
Onderwerpen:

  • Kansrekening, Combinatoriek en Statistiek

  • Diffusie en Random Walk

  • Gauss verdeling, centrale limietstelling

  • Gemiddelde, variantie en standard deviatie

  • Kansverdeling, histogram, en kansdichtheid

  • Diffusie vergelijking

Onderwijsvorm

Hoorcollege, huiswerk, computerpracticum

Literatuur

H.G. Dehling en J.N. Kalma: “Kansrekening: het zekere van het onzekere”, 2e druk. Epsilon Uitgaven, Amsterdam, 2005. ISBN 978-90-5041-092-2;
Tijdens het college worden samenvattingen verspreid.

Rooster

Rooster

Tentamen

Opgaven via de computer tijdens het practicum en afsluitende toets.

Meer info

Contactgegevens docent: Dr.D.Kraft(Daniela)

Meer gedetailleerde informatie wordt beschikbaar gemaakt via Blackboard (hiervoor is een ULCN-account nodig).
Blackboard UL