Studiegids

nl en

Labview

Vak
2014-2015

Omschrijving

De LabVIEW-cursus is een introductie in de programmeertaal LabVIEW, ontwikkeld door National Instruments. LabVIEW is een hoofdzakelijk visuele programmeertaal die op relatief eenvoudige wijze (geautomatiseerde) data-acquisitie en communicatie met randapparatuur vanuit een PC mogelijk maakt. Ook is deze software geschikt voor dataverwerking.
Deze cursus bestaat uit een kort inleidend college en 8 verplichte practicummiddagen, maar vanzelfsprekend wordt ook enige zelfstudie verwacht. De eerste practica omvatten een programmeer-vaardigheidstraining; de laatste drie middagen worden besteed aan een door de student te kiezen (klein) onderzoek, dat uiteraard met behulp van LabVIEW moet worden gerealiseerd. Specifiek zal worden geoefend met IEEE-488 (GPIB)-communicatie, analoge en digitale signaal in- en uitvoer met behulp van ADC/DAC’s en feedback. Na het volgen van de cursus zou men in staat moeten zijn om zelfstandig nieuwe programma’s te schrijven, alsmede bestaande programmatuur te doorgronden en te verbeteren.

Onderwijsvorm

1 Inleidend college, 8 dagdelen experimenten en zelfstudie.

Literatuur

Dictaat wordt uitgereikt tijdens inleidend college

Rooster

Rooster

Tentamen

Beoordeling van open experiment en labjournaal. Criteria: Integratie van experiment en pc, documentatie en syntax, effectiviteit van gekozen oplossing

Meer info

Contactgegevens docent: Dr.ir. S.J.T. van Noort (John)

Meer gedetailleerde informatie wordt beschikbaar gemaakt via Blackboard (hiervoor is een ULCN-account nodig).