Studiegids

nl en

Analyse 2 NA

Vak
2014-2015

Omschrijving
Het onderwerp van het college Analyse 2NA is differentiaal- en integraalrekening voor functies van meer veranderlijken. Het is een directe voortzetting op het college Analyse 1NA. Een aantal natuurkundige toepassingen in de mechanica,elektrodynamica en hydrodynamica worden besproken.
Onderwerpen:

  • Herhaling begrippen uit de vectoralgebra

  • Krommen in het vlak en in de ruimte

  • Partiële afgeleiden en lineaire benadering

  • Toepassingen van differentiëren: bepaling van minima en maxima van functies

  • Vectorvelden

  • Integraalrekening: lijn-, oppervlakte- en volume-integralen, circulatie en flux van een vectorveld

  • De integraalstellingen van Green, Gauss en Stokes

  • Natuurkundige toepassingen

Literatuur
Calculus – A Complete Course (8th edition) by Robert A. Adams and Christopher Essex, Pearson Education, 2013.

Onderwijsvorm
Hoorcollege en werkcollege

Tentaminering
Schriftelijk tentamen, tussentoets (optioneel), huiswerkopdrachten (optioneel).

Voorkennis
Analyse 1NA, Lineaire Algebra 1NA

Rooster
Rooster

Meer informatie
Blackboard UL