Studiegids

nl en

Internetrecht

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Rechtenstudenten en studenten die de minor Internetrecht volgen. Overige niet-rechtenstudenten moeten contact opnemen met de coördinator.

Beschrijving

Hoe handhaven we het auteursrecht op internet? Hoe beschermt Facebook onze privacy? Mag de politie de computers van verdachten hacken? Het internet roept deze en tal van andere juridische vragen op. Tijdens het vak internetrecht wordt gekeken hoe het internet gereguleerd kan worden en welke consequenties dit heeft. Aan de hand van actuele onderwerpen zoals privacy en de bescherming van persoonsgegevens, computercriminaliteit, ecommerce leren studenten hoe het recht ook op het internet geldt.

Leerdoelen

Doel van het vak

Studenten leren welke vraagstukken zich voordoen op het gebied van de regulering van het internet en hoe zij hier als juristen mee om moet gaan. Het betreft concrete onderwerpen als auteursrecht, privacy, cybercrime en ecommerce. Studenten leren welke reguleringsmodaliteiten zij kunnen toepassen in een internetcontext en wat de belangrijkste juridische leerstukken online zijn.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)

Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:
Studenten hebben kennis van de meest essentiële onderdelen van het internetrecht, en zij hebben hun analytische en onderzoekende vermogen en hun schrijfvaardigheid vergroot. Studenten zijn in staat om kritisch te reflecteren op de mogelijkheden en onmogelijkheden van internetregulering.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Responsiecolleges

 • Aantal à 2 uur: 10

 • Namen docenten: R.E. van Esch, G.J. Zwenne, A.C. Beunen, B.W. Schermer, I. Tempelman-van Hunen en J.J. Oerlemans

 • Vereiste voorbereiding door studenten: doornemen onderwijsmateriaal

Andere onderwijsvorm(en)
Geen.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • 3 wekelijkse opdrachten, te vinden op Blackboard; en

 • Schriftelijk tentamen (kennistoets)

Het eindcijfer voor het keuzevak is het gemiddelde het tentamencijfer en van het gemiddelde van de opdrachtcijfers, waarbij geldt dat voor beide een voldoende (5,5 of hoger) moet worden gehaald. Eventuele voldoende deelcijfers vervallen aan het einde van het studiejaar voor studenten die het vak dan nog niet hebben behaald.

Bij een gering aantal deelnemers zal het hertentamen mondeling worden afgenomen

Inleverprocedures
Opdrachten worden ingeleverd via Blackboard.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • Blackboardomgeving Internetrecht

 • Wat tijdens de colleges en werkgroepen wordt behandeld

 • Gebruik wetboeken

Werkboek:
Geen.

Reader:

 • Reader Internetrecht

Aanbevolen studiemateriaal
Geen.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: Dhr. Mr. dr. B. W. Schermer

 • Werkadres: KOG , Steenschuur 25

 • Bereikbaarheid: Telefonisch of per e-mail

 • Telefoon: 071 – 527 8838

 • E-mail: b.w.schermer@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: MetaJuridica

 • Afdeling: eLaw@leiden, Centrum voor recht in de Informatiemaatschappij, Universiteit Leiden

 • Kamernummer secretariaat: KOG kamer B3.30

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 8838

 • E-mail: elaw@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Het vak zal slechts doorgang vinden bij een minimum van 15 deelnemende studenten.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.