Studiegids

nl en

Linguistics 2: The Syntax of English

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Deze cursus is een introductie tot de zinsbouw (of: syntaxis) van het hedendaags Engels. Er wordt aandacht besteed aan de indeling van woorden in syntactische categorieën, aan de combinatie van woorden tot woordgroepen en aan de combinatie van woordgroepen tot zinnen. Ook zal aandacht worden besteed aan de functie van woorden en woordgroepen in de zin en aan de complementstructuur van werkwoorden.

Leerdoelen

Studenten hebben:

  • inzicht in de grammaticale structuur van het hedendaags Engels;

  • kennis gemaakt met enkele methodes van taalkundige analyse.

Rooster

Het rooster is vanaf 1 juni beschikbaar op de website

Onderwijsvorm

Twee uur hoorcollege en twee uur werkcollege per week.

Studielast

  • tijd die aan het volgen van college worden besteed: 52 uur

  • tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur: 108 uur

  • tijd voor het voorbereiden van het tentamen/in-term toetsen: 120 uur

Toetsing

Drie in-term toetsen (30%), schriftelijk tentamen (70%); is het gemiddelde cijfer voor de in-term toetsen lager dan het tentamencijfer, dan telt het tentamencijfer voor 100%.

Indien het eindcijfer 5 of minder is, mogen studenten het tentamen één keer herkansen. In dit geval telt de herkansing voor 100% van het eindcijfer.

Er geldt een aanwezigheidsplicht bij dit vak. Bij ongeoorloofde afwezigheid wordt de student uitgesloten van het maken van het/de betreffende examen(s).

Blackboard

Via Blackboard worden studenten op de hoogte gehouden van lopende zaken en ontvangen ze specifieke informatie over onderdelen van de cursus.

Literatuur

  • Noel Burton-Roberts (2011), Analysing sentences: An introduction to English syntax, 3rd edn. Harlow Pearson.

  • David Crystal (1995), Cambridge encyclopedia of the English language, Cambridge: C.U.P. (2nd edition 2003).

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht. Bij problemen kan men het secretariaat raadplegen; tel. 071 5272144 of mail: english@hum.leidenuniv.nl.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Onderwijsadministratie Engelse taal en cultuur, P.N. van Eyckhof 4, kamer 102C. Tel. 071 5272144; mail: english@hum.leidenuniv.nl..
Studiecoördinator: Mw T.D. Obbens, MA, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103C.