Studiegids

nl en

Language Acquisition 1: From Scratch to Script

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

There are no rules in writing. There are useful principles. Throw them away when they’re not useful. But always know what you’re throwing away.
Will Shetterly

Volgens de Amerikaanse schrijver Will Shetterly zijn er geen regels voor het schrijven – regels zitten schrijven vaak in de weg. Shetterly gelooft liever in principes die toegepast kunnen worden in schrijven, maar ook genegeerd als ze niet passen in een tekst. Om de principes bewust te kunnen toepassen of negeren moet een schrijver ze eerst heel goed leren kennen, en daarom heeft deze inleidende cursus schrijfvaardigheid tot doel studenten vertrouwd te maken met de grammaticale en stilistische kenmerken van formele geschreven teksten in het Engels. Onderwerpen die aan bod komen zijn: formele stijl, cohesie, het schrijven van doeltreffende inleidingen en conclusies, het werken met naslagwerken en het weergeven van bronnen. Daarnaast behandelen de hoorcolleges die grammaticale verschijnselen die studenten nodig hebben om zich nauwkeurig uit te kunnen drukken. De studenten bereiden thuis schrijfopdrachten voor, die vervolgens in de werkgroepen worden besproken. Verder leveren zij een schrijfopdracht in, die van commentaar voorzien en beoordeeld wordt.

Leerdoelen

Aan het einde van deze cursus kunnen studenten

 • de grammaticale en stilistische kenmerken van formele teksten identificeren en definiëren;

 • de geëigende terminologie gebruiken om de grammaticale en stilistische kenmerken van formele teksten te beschrijven;

 • de besproken theorie toepassen door middel van o.a. wekelijkse huiswerkopdrachten;

 • een kort academisch essays schrijven in grammaticaal en stilistisch correct Engels.

Rooster

Het rooster is vanaf 1 juni beschikbaar op de website.

Onderwijsvorm

Eén uur hoorcollege en één uur werkcollege per week.

Studielast

Deze cursus kent een totale studielast van 140 uur.

 • uren die aan het volgen van college worden besteed: 25

 • tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur: 60

 • tijd voor het voorbereiden van het tentamen/schrijven van een werkstuk (inclusief lezen/onderzoek): 55

Toetsing

 • Schriftelijk tentamen met multiple-choicevragen over de grammatica, spelling en interpunctie, en stilistiek behandeld in Kolln en in de hoorcolleges (60%);

 • Essay van 750 woorden (40%). Het cijfer voor het essay moet voldoende zijn.

Onvoldoende onderdelen kunnen alleen worden herkanst indien het eindcijfer een 5,0 of minder is.

Beide onderdelen moeten minimaal met een voldoende (6.0) worden afgerond.

Er geldt een aanwezigheidsplicht bij dit vak. Bij ongeoorloofde afwezigheid wordt de student uitgesloten van het maken van het/de betreffende examen(s).

Blackboard

Via Blackboard worden studenten op de hoogte gehouden van lopende zaken en ontvangen ze specifieke informatie over onderdelen van de cursus.

Literatuur

 • Kolln, Martha J. & Loretta Gray. (2014). Rhetorical grammar: international edition. 7th ed. Upper Saddle River, NJ: Pearson Education.

 • Longman dictionary of contemporary English. Harlow, Essex: Pearson Education. [Meest recente druk].

 • Collins English paperback thesaurus. 6th ed. Glasgow: HarperCollins Publishers.

 • From scratch to script: texts and assignments Language Acquisition 1. [Reader beschikbaar op Blackboard].

 • McIntosh, Colin, Ben Francis & Richard Poole. (2009). Oxford collocations dictionary for students of English. Oxford: Oxford University Press.

Aanmelden

Eerstejaarsstudenten kunnen zich niet aanmelden. De indeling in de werkgroepen wordt door de administratie gedaan. Bij problemen kan men het secretariaat raadplegen; tel. 071 5272144 of english@hum.leidenuniv.nl.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Secretariaat Opleiding Engelse Taal en Cultuur, P.N. van Eyckhof 4, kamer 102C. Tel. 071 5272144; mail: english@hum.leidenuniv.nl..
Studiecoördinator: Mw T.D. Obbens, MA, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103C.