Studiegids

nl en

Language Acquisition 3: Public Speaking in Theory and Practice

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Voldoende cijfer voor Taalvaardigheid 2 of een vergelijkbare uitspraakcursus op propedeuseniveau.

Beschrijving

Voor de meeste mensen is spreken in het openbaar een vaardigheid die noch van nature, noch van harte gaat. De cursus Public speaking in theory and practice is voor een belangrijk deel gewijd aan spreken in het openbaar: de studenten leren in deze cursus een effectieve, d.w.z. overtuigende, presentatie geven over hun vakgebied – in het Engels. Daartoe maken zij kennis met de klassieke retorica (het vinden, structureren, presenteren en beoordelen van argumenten) en met moderne theorieën over argumentatie en spreken in het openbaar, en oefenen zij hun presentatievaardigheden in korte spreekbeurten en debatten. Verder leren de studenten presentaties van anderen (ook van hun medestudenten) te analyseren en constructieve feedback te geven. Tot slot bestuderen zij ook hun eigen presentaties, waarbij zij proberen door de ogen van het publiek naar zichzelf te kijken.

Leerdoelen

 • Ervaring in het geven van een korte mondelinge presentatie in het Engels

 • Aantoonbare basiskennis van klassieke en moderne theorieën over retorica, argumentatie en spreken in het openbaar;

 • Het vermogen deze kennis toe te passen in de eigen mondelinge presentaties en bij de analyse van de presentaties van anderen

 • Vergroten van de mondelinge taalvaardigheid in het Engels

Rooster

Het rooster is vanaf 1 juni beschikbaar op de website

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege van 45 minuten tot aan de Studieweek

 • Werkcollege van 45 minuten

 • Zelfstandige literatuurstudie

Studielast

De studielast voor dit vak is 140 uur.

 • Uren die aan het volgen van college worden besteed: 19

 • Tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur: 96 uur

 • Tijd voor het voorbereiden van presentaties en tentamen: 25 uur

Toetsing

 • Schriftelijk tentamen met gesloten vragen en open vragen in de studieweek: 50%

 • Mondelinge presentaties (geven, evalueren en voorzitten): 50%

Onvoldoende onderdelen kunnen alleen worden herkanst indien het eindcijfer een 5,0 of minder is.

Er geldt een aanwezigheidsplicht bij dit vak. Bij ongeoorloofde afwezigheid wordt de student uitgesloten van het maken van het/de betreffende examen(s).

Blackboard

Via Blackboard worden studenten op de hoogte gehouden van lopende zaken en ontvangen ze specifieke informatie over onderdelen van de cursus.

Literatuur

 • Leith, S. (2012). You talkin’ to me? Rhetoric from Aristotle to Obama. London: Profile.

 • Public speaking in theory and practice: Texts and assignments [Reader op Blackboard].

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht. Bij problemen kan men het secretariaat raadplegen; tel. 071 5272144 of mail: english@hum.leidenuniv.nl.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte via: www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/alacarte
Aanmelden voor Contractonderwijs via: http://www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/contractonderwijs/

Contact

Onderwijsadministratie Engelse taal en cultuur, P.N. van Eyckhof 4, kamer 102C. Tel. 071 5272144; mail: english@hum.leidenuniv.nl..
Studiecoördinator: Mw T.D. Obbens, MA, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103C.