Studiegids

nl en

Language Acquisition 4: Speaking of Words

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Voldoende cijfers voor Taalvaardigheid 2 (of een vergelijkbare uitspraakcursus) en Taalvaardigheid 3 (of een vergelijkbare cursus over presentatievaardigheden)

Beschrijving

Speaking of words is een cursus over woorden. Het is een praktische cursus, waarin studenten de vocabulaire en idiomen die zij thuis hebt bestudeerd op college activeren in korte spreekoefeningen. Zij geven bijvoorbeeld korte presentaties, treden op als discussieleider, en nemen deel aan korte rollenspellen. Aan het einde van de cursus hebben de studenten een actieve woordenschat verworven waarmee zij zich kunt uitdrukken over allerlei alledaagse onderwerpen, alsook over allerlei actuele sociale en culturele onderwerpen. Daarnaast hebben zij door middel van zelfstudie een passieve kennis verworven van woorden en idiomen die veel in academische teksten gebruikt worden.
Speaking of words is ook een theoretische cursus, waarin woorden als studieonderwerp bestudeerd worden. Een aantal van de vragen die we in de (tweede helft van de) cursus zullen stellen: hoe bestudeert en beschrijft men woorden? Hoe verwerven we woorden? En hoe draagt lexicale kennis bij aan onze kennis van een vreemde taal?

Leerdoelen

  • Bewustwording van eigen en andermans woordgebruik

  • Uitbreiding van de actieve en passieve woordenschat

  • Verbetering van de spreek- en presentatievaardigheid

  • Kennis van en inzicht in een aantal theorieën over lexicologie en leren van woorden

  • Verdere verbetering van uitspraak en grammatica

Rooster

Het rooster is vanaf 1 juni beschikbaar op de website.

Onderwijsvorm

1 uur werkcollege per week en zelfstandige literatuurstudie.

Toetsing

  1. Bijdrage aan de discussie en korte informele presentaties (20%);
    1. Twee korte mondelinge toetsen in het talenlaboratorium (40%);
    2. Schriftelijk tentamen over vocabulaire en idioom (40%).

Onvoldoende onderdelen kunnen alleen worden herkanst indien het eindcijfer een 5,0 of minder is. De participatie (20%) kan niet worden herkanst.

Er geldt een aanwezigheidsplicht bij dit vak. Bij ongeoorloofde afwezigheid wordt de student uitgesloten van het maken van het/de betreffende examen(s).

Blackboard

De cursus wordt ondersteund door Blackboard (studiemateriaal en opdrachten).

Literatuur

Bromberg, M. & Gordon, M. (2008). 1100 words you need to know. Hauppauge, NY: Barron.
Language Acquisition 4: Speaking of words. (2014). [Reader, beschikbaar op Blackboard].

Aanmelden

Studenten melden zich aan via uSis. Eerstejaarsstudenten kunnen zich niet aanmelden. De indeling in de werkgroepen wordt door de administratie gedaan. Bij problemen kan men het secretariaat raadplegen; tel. 071 5272144 of mail.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Secretariaat Opleiding Engelse Taal en Cultuur, P.N. van Eyckhof 4, kamer 102C. Tel. 071 5272144; mail.
Studiecoördinator: Mw T.D. Obbens, MA, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103C.