Studiegids

nl en

Philology 5: Old English Literature and Culture

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Succesvolle afronding van Philology 1, 2 and 3, of gelijksoortige cursussen.

Beschrijving

Deze cursus bouwt voort op Philology 2. Je leest, vertaalt, bestudeert en bespreekt een aantal literaire en non-literaire teksten in combinatie met achtergrondliteratuur. Al doende verkrijg je een dieper inzicht in een breed spectrum van aspecten van de Angelsaksische cultuur die nog niet eerder, of slechts terloops, aan de orde zijn geweest. Tot de onderwerpen die besproken worden horen vete en verzoening, held en/of heilige, feit of propaganda, de materiële cultuur (archeologie en paleografie), oraliteit en verschriftelijking.

Leerdoelen

Het verwerven van:

 • grondige kennis van de hoogtepunten van de Oudengelse literatuur (proza en poëzie) en van de relevante culturele geschiedenis van Angelsaksisch Engeland.

 • vertrouwdheid met de diverse genres en interpretatiemethoden.

 • vaardigheid om Oudengels op een gevorderd niveau te vertalen.
  Na succesvolle voltooiing van de cursus is de student goed toegerust om een B.A.-werkstuk te schrijven en een cursus Oudengels op M.A.-niveau te volgen.

Rooster

Het rooster is vanaf 1 juni beschikbaar op de website

Onderwijsvorm

Twee uur werkcollege.

Studielast

140 uur

 • uren die aan het volgen van college worden besteed: 26 uur.

 • tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur: 80 uur

 • tijd voor het voorbereiden van het tentamen/schrijven van een werkstuk (inclusief lezen/onderzoek): 34

Toetsing

 • Een schriftelijk tentamen, bestaande uit drie onderdelen:

 • Een ongeziene vertaling (30%)

 • Vragen over culturele en historische achtergrond (30%)

 • Vragen over literatuur (40%)

Het tentamen kan alleen worden herkanst indien het eindcijfer een 5,0 of minder is.

Er geldt een aanwezigheidsplicht bij dit vak. Bij ongeoorloofde afwezigheid wordt de student uitgesloten van het maken van het/de betreffende examen(s).

Blackboard

De cursus maakt gebruik van Blackboard. Deze Blackboard site wordt o.a. gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal (wekelijkse opdrachten), extra informatie en proeftentamens. Daarnaast bevat het een discussieforum.

Literatuur

 • Baker, Peter (2012). Introduction to Old English. 3rd edn. Wiley-Blackwell.

 • Treharne, Elaine (2009). Old and Middle English c.890–c.1400: An Anthology. 3rd edn. Blackwell.

 • Godden, Malcolm & Lapidge, Michael (2013). The Cambridge Companion to Old English Literature. 2nd edn. Cambridge University Press.

 • Campbell, James (1991). The Anglo-Saxons. Penguin.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht. Bij problemen kan men het secretariaat raadplegen; tel. 071 5272144 of mail: english@hum.leidenuniv.nl.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Onderwijsadministratie Engelse taal en cultuur, P.N. van Eyckhof 4, kamer 102C. Tel. 071 5272144; mail: english@hum.leidenuniv.nl..
Studiecoördinator: Mw T.D. Obbens, MA, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103C.