Studiegids

nl en

Literature 5C: Introduction to British Popular Culture

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Literatuur 1A en/of literatuur 2, 3 of equivalent.

Beschrijving

We zullen de Britse populaire cultuur van 1940 tot heden. We zullen onderzoeken film, televisie, popmuziek en jongeren subculturen. We zullen onderzoeken hoe deze populaire culturele vormen maatschappelijke en politieke veranderingen in Groot-Brittannië weer te geven. Dit betekent dat studenten kennis met de basisideeën en de geschiedenis van ‘cultural studies’.

Leerdoelen

 • Deze cursus zal uitbreiden en studenten kritische analyse te verdiepen door middel van een gedetailleerde studie van teksten.

 • Studenten zullen onderzoeken kritische debatten over de Britse cultuur. De

 • De cursus is gericht om te voorzien in de literatuur studenten de kritische vaardigheden die nodig zijn voor de analyse van populaire culturele teksten.

 • Studenten zullen delen analytisch en kritisch opvattingen over de teksten toegeschreven in de klas besproken, met inbegrip van korte presentaties, en zal het onderzoek zich richten vaardigheden in het schrijven van een laatste research paper en een tentamen. Hun paper zal op een relevant onderwerp van eigen keuze binnen de parameters van de cursus.

Rooster

Het rooster is vanaf 1 juni beschikbaar op de website

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Werkcollege

 • Zelfstandige literatuurstudie

Studielast

 • uren die aan het volgen van college worden besteed: 24

 • tijd voor het bestuderen van de literatuur en films: 60

 • tijd voor het voorbereiden van het toets / presentatie en schrijven van een werkstuk (inclusief lezen/onderzoek): 196

Toetsing

 • Essay(s) (50%):
  Twee essays van 1200 woorden (elk 25%); of, een korte essay van 1200 woorden en een presentatie; of, een langer essay (waarin minstens twee teksten op de syllabus met elkaar worden vergeleken) van 2500 woorden (50%).
  De deadline voor beide essays is een week na de laatste werkgroep (week 14).

 • Schriftelijk tentamen (50%)

Onvoldoende onderdelen kunnen alleen worden herkanst indien het eindcijfer een 5,0 of minder is.

Er geldt een aanwezigheidsplicht bij dit vak. Bij ongeoorloofde afwezigheid wordt de student uitgesloten van het maken van het/de betreffende examen(s).

Blackboard

Via Blackboard worden studenten op de hoogte gehouden van lopende zaken en ontvangen ze specifieke informatie over onderdelen van de cursus.

Er is wel blackboardcursus aanwezig.

Literatuur

De literatuurlijst is niet verplicht. Dit boek is echter wel nuttig omdat het essays bevat op het gebied van cultuurkunde.

During, Simon (ed.). (2007) The Cultural Studies Reader (Routledge).

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht. Bij problemen kan men het secretariaat raadplegen; tel. 071 5272144 of mail: english@hum.leidenuniv.nl.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Onderwijsadministratie Engelse taal en cultuur, P.N. van Eyckhof 4, kamer 102C. Tel. 071 5272144; mail: english@hum.leidenuniv.nl..
Studiecoördinator: Mw T.D. Obbens, MA, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103C.

Opmerkingen

De tekst voor week 1 is: Michael Powell and Emeric Pressburger, The Life and Death of Colonel Blimp (1943).