Studiegids

nl en

Linguistics 5: The Phonology of English Sounds and Syllables

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Studenten moeten Taalkunde 1 en 4 (of vergelijkbare cursussen) succesvol hebben afgerond.

Beschrijving

In deze cursus bestuderen we de relatie tussen fonetische en fonologische aspecten van het Engels, voortbouwend op de stof die we in Taalkunde 1 hebben behandeld. De aandacht gaat vooral uit naar de interne structuur van spraakklanken, die we inzichtelijk maken door middel van allofonische beschrijvingen, en naar de fonologische organisatie van deze klanken in lettergrepen.

Leerdoelen

  • De student beschikt over een gedegen kennis van de allofonische eigenschappen van Engelse spraakklanken.

  • De student beschikt over een basiskennis van de fonologische representatie van segmenten en lettergrepen, en van segmentele processen zoals assimilatie.

Rooster

Het rooster is vanaf 1 juni beschikbaar op de website.

Onderwijsvorm

Eén uur hoorcollege en één uur werkcollege per week.

Studielast

  • Tijd die aan het volgen van colleges wordt besteed: 14 uur

  • Tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur: 50 uur

  • Tijd voor het voorbereiden van het tentamen en essay: 76 uur

Toetsing

Schriftelijk tentamen met open vragen (80%), essay (20%)

Onvoldoende onderdelen kunnen alleen worden herkanst indien het eindcijfer een 5,0 of minder is.

Er geldt een aanwezigheidsplicht bij dit vak. Bij ongeoorloofde afwezigheid wordt de student uitgesloten van het maken van het/de betreffende examen(s).

Blackboard

Voor de cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Philip Carr (2013). English phonetics and phonology: an introduction. 2nd edn. Malden, MA: Wiley-Blackwell.

Let op: de eerste editie van dit boek (1999) is verouderd en is ongeschikt.

Studenten dienen ook in het bezit te zijn van het boek dat voor Taalkunde 1 wordt gebruikt: Beverley Collins & Inger M. Mees (1998). Working with the phonetics of English and Dutch. Leiden: Brill (4th revised edition).

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht. Bij problemen kan men het secretariaat raadplegen; tel. 071 5272144 of mail: english@hum.leidenuniv.nl.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Onderwijsadministratie Engelse taal en cultuur, P.N. van Eyckhof 4, kamer 102C. Tel. 071 5272144; mail: english@hum.leidenuniv.nl..
Studiecoördinator: Mw T.D. Obbens, MA, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103C.