Studiegids

nl en

Literature 6B: Introduction to Shakespeare

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Literatuur 1A, 1B, 2 en 3 of equivalenten daarvan moeten behaald zijn.

Beschrijving

Dit is een algemene, inleidende cursus over het werk van William Shakespeare. We zullen de volgende 8 toneelstukken intensief bestuderen: A Midsummer Night’s Dream; Measure for Measure; 1 Henry IV; II Henry IV; Antony & Cleopatra; King Lear; The Winter’s Tale; The Tempest. We zullen bestuderen hoe Shakespeare gebruik maakt van taal, dramatische structuren en genreconventies. Ook zullen we Shakespeares teksten lezen in het licht van de culturele en historische contexten waar ze op reageerden en die ze mede vormgaven. Tenslotte zullen we aandacht besteden aan de opvoeringsgeschiedenis van Shakespeares werk.

Leerdoelen

De studenten leren het werk van William Shakespeare analyseren, waarbij ze zowel aandacht leren besteden aan de genre- en vormeigenschappen als aan de cultuur-historische context van de toneelstukken. De studenten zullen ook inzicht verwerven in de geschiedenis van de Shakespeare-kritiek. Ook hebben zij aan het eind van de cursus hun academische schrijfvaardigheid verder ontwikkeld.

Rooster

Het rooster is vanaf 1 juni beschikbaar via de website.

Onderwijsvorm

Eén werkcollege van 2 uur per week

Studielast

Deze cursus kent een totale studielast van 280 uur.

Colleges: 18
Leeswerk: 192
Schrijven werkstuk: 40
Voorbereiden tentamen: 30

Toetsing

  • Essay (40%).

  • Schriftelijk tentamen (60%)

Studenten moeten minimaal een 6.0 voor het essay halen om de cursus met een voldoende eindcijfer af te kunnen ronden.

Onvoldoende onderdelen kunnen alleen worden herkanst indien het eindcijfer een 5,0 of minder is.

Er geldt een aanwezigheidsplicht bij dit vak. Bij ongeoorloofde afwezigheid wordt de student uitgesloten van het maken van het/de betreffende examen(s).

Blackboard

Er is een blackboardcursus aanwezig.

Literatuur

The Tempest. Arden Third Series. Ed. Virginia Mason Vaughan and Alden T. Vaughan. ISBN 9781408133477.
The Winter’s Tale. Arden Third Series. Ed. John Pitcher. ISBN 9781903436356.
King Henry IV Part 1. Arden Third Series. Ed. David Scott Kastan. ISBN 781904271352.
King Lear. Arden Third Series. Ed. R.A. Foakes. ISBN 9781903436592.
Antony and Cleopatra. Arden Third Series. Ed. John Wilders. ISBN 9781904271017.
A Midsummer Night’s Dream. The New Cambridge Shakespeare. Ed. R.A. Foakes. ISBN 9780521532471.
Measure for Measure. The New Cambridge Shakespeare. Ed. Brian Gibbons. ISBN 9780521670784.
The Second Part of King Henry IV. The New Cambridge Shakespeare. Ed. Giorgio Melchiori. ISBN 9780521689502.

Verder leesmateriaal te downloaden via Blackboard.

De studenten zijn verplicht om de hierboven aangegeven edities van de individuele toneelstukken aan te schaffen, en geen editie van de volledige werken. De inleidingen bij de individuele stukken zijn deel van het leesmateriaal voor elke week.

Aanmelden

Studenten melden zich aan via uSis. Bij problemen kan men het secretariaat raadplegen; tel. 071 5272144 of mail: english@hum.leidenuniv.nl.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Secretariaat Opleiding Engelse Taal en Cultuur, P.N. van Eyckhof 4, kamer 102C. Tel. 071 5272144; mail: english@hum.leidenuniv.nl.
Studiecoördinator: Mw T.D. Obbens, MA, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103C.

Opmerkingen

De studenten zijn verplicht om de hierboven aangegeven edities van de individuele toneelstukken aan te schaffen, en geen editie van de volledige werken. De inleidingen bij de individuele stukken zijn deel van het leesmateriaal voor elke week.
Voor het eerste werkcollege dienen de studenten A Midsummer Night’s Dream e te hebben gelezen (inclusief inleiding).