Studiegids

nl en

Literature 6C: Introduction to American Film

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Literatuur 1A, 1B, 2 en 3 of equivalenten daarvan moeten behaald zijn.

Beschrijving

Wij gaan de film van de twintigste eeuw onderzoeken, transformaties opvolgen binnen de beleving van film, en de relatie tussen film en andere manieren van vertoning bekijken, in theater, in radio, of televisie. Wij zullen de mogelijkheden nagaan die deze andere manieren van vertoning verlenen aan film, en de impact hiervan inschatten op de beleving van film. Wij zullen deze kunstwerken in hun culturele context beschouwen, en beproeven op welke manier de populaire film de ontwikkelingen in de Amerikaanse bespreekt of te kaak stelt.

Leerdoelen

 • Deze cursus zal de kritische en analytische kennis van de studenten verdiepen door grondige beschouwing van de tekst.

 • De studenten gaan kritische debatten onderzoeken rond om de Amerikaanse en Britse film.

 • De cursus zal studenten vaardigheden verschaffen voor de analyse van visuele teksten: inzicht van elementaire film theorie; het gebruik van frame en montage; de plaats van de ‘filmster’; de aard van het genre; en de ‘auteurtheorie’.

 • Ten opzichte van literaire en cineastische kunstwerken, zal de kennis van narrativiteit van de studenten worden uitgebouwd, en de relatie van een tekst met zijn culturele/sociale context.

 • De studenten worden aangemoedigd om analytische en kritische standpunten bij te dragen in discussies, inclusief korte presentaties, en zullen de bijgebrachte vaardigheden tonen door het schrijven van een afsluitend

Rooster

Het rooster is vanaf 1 juni beschikbaar via de website.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege (2 uur per week)

 • Zelfstandige literatuurstudie

Studielast

Deze cursus kent een totale studielast van 280 uur:

 • uren die aan het volgen van college worden besteed: 24

 • tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur: 126

 • tijd voor het voorbereiden van het tentamen/schrijven van een werkstuk (inclusief lezen/onderzoek): 130

Toetsing

 • Essay(s) (50%):
  Twee essays van 1200 woorden (elk 25%); of, een langer essay (waarin minstens twee teksten op de syllabus met elkaar worden vergeleken) van 2500 woorden (50%).
  De deadline voor beide essays is de woensdag na de laatste werkgroep (week 14).

 • Schriftelijk tentamen (50%)

Onvoldoende onderdelen kunnen alleen worden herkanst indien het eindcijfer een 5,0 of minder is.

Er geldt een aanwezigheidsplicht bij dit vak. Bij ongeoorloofde afwezigheid wordt de student uitgesloten van het maken van het/de betreffende examen(s).

Blackboard

Er is een blackboardcursus aanwezig.

Literatuur

 • Braudy, Leo and Marshall Cohen (editors). (2004) Film Theory and Criticism (Sixth Edition) (Oxford University Press).

Aanmelden

Studenten melden zich aan via uSis. Bij problemen kan men het secretariaat raadplegen; tel. 071 5272144 of mail: english@hum.leidenuniv.nl.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Secretariaat Opleiding Engelse Taal en Cultuur, P.N. van Eyckhof 4, kamer 102C. Tel. 071 5272144; mail: english@hum.leidenuniv.nl..
Studiecoördinator: Mw T.D. Obbens, MA, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103C.

Opmerkingen

De film voor week 1 is: Charlie Chaplin, City Lights (1931).